lepjunk.hu

Az alternatív módszerek értékelése*

A cikk a Rainman's Home 2. Autismusforumán Therapie, Behandlung, Intervention (Terápia, kezelés, beavatkozás) alcímmel 2007. október 12-én Bécsben elhangzott előadás összefoglalása, melyet dr. Waldemar von Suchodoletz tartott. (Az előadás első része: Alternatív terápiák kritikus szemmel)

Megjelent az Esőember 2008. - XII. évfolyam 2. számában


Az alternatív terápiákkal kapcsolatban dr. Waledemar Suchodoletz kifejtette: az értékeléskor elsősorban helyes kérdéseket kell feltenni. Az első és legfontosabb kérdés az, hogy mit értünk hatásosság, hatékonyság alatt? A módszerek javallati listái alapján, amelyeket honlapjaikról, prospektusokból, valamint workshopok tapasztalataiból állított össze, az alábbi képet kapjuk:

Mindenesetre figyelemre méltó az alternatív terápiák koncepciójában rejlő meggyőző erő. Az előző cikkben említett Tomatis terápiával kapcsolatban pl. az elégedettség 93%-os, amelyből a szülők aránya 80%. Hatékonysága ezzel együtt is kérdéses, hiszen a halláson kívül a többi érzékszervre nem hat. Tehát van egy bizonyos placebohatásuk. Nem kevés a média szerepe sem, amelyik előszeretettel ismertet sikersztorikat.

További fenntartások, kritikák, hibalehetőségek:

A hatékonyság operatív elemzése:

Egy idézet a terápiák hasznosságát illetően: "Hatásos terápiák nem feltétlen hasznosak, és hatástalan terápiák nem feltétlen haszontalanok." (Abel & Windeler 1996.)

Ennek tükrében vizsgálva az alternatív terápiák hasznosságát elmondható, hogy mindenképpen javítanak az érzelmi állapoton, az önértékelésen. Viszont hiányzik a spontán, a terápiától független vagy éppen más hagyományos módszer okozta változások szelektálása. Az alternatív terápiák magas elfogadottságával kapcsolatban feltételezhető, hogy a szolgáltatást felajánló részéről ez az ügyes marketingnek is köszönhető.

Felhasználói oldalról ebben a közérthető magyarázatok iránti szükséglet, a fogyatékosság súlyának nyomasztó kényszere, a gyógyulási lehetőségben történő hit akarása, de az iskolai képzettség is szerepet játszik. Az alternatív módszerekkel kapcsolatos elégedettség okai egy, a krónikus betegek között történt felmérés szerint (Kahrs et al. 2000) a következőkben is megnyilvánulnak: támogatást kap a páciens, és úgy érzi, komolyan veszik, független a szakemberektől, szerves egészet alkot az eljárás (pl. a pszicho-szociális háttér figyelembe vétele). A felmérés érdekessége az a megállapítás, hogy a javulás elmaradása esetén is elégedettek a páciensek. Az alternatív terápiákra a legnyitottabbak a fiatalok, a magasan képzettek és a jó anyagi körülmények között élők.

A tudományos alapokon nyugvó terápiák:

A tudományos alapokon nyugvó terápiák koncepciójára jellemző az empirikus ellenőrzés követelményrendszere, a kontrollcsoportok ill. összehasonlításon alapuló kontroll-lehetőségek tanulmányozásával történő elemzések eredménye, a kézikönyvek és vezérelvek alapján történő szabványosítás és a minőségbiztosítás.

Fontos pl. gyógyszereknél, tápszereknél stb. a duplavak módszer alkalmazása (azaz a páciensek egy része pl. gyógyszerhatékonyság vizsgálatnál csak azonos küllemű placebót kap, vagyis sem a beteg, sem az orvos nem tudja, ki melyiket kapta), továbbá a randomizált, azaz a véletlen mintavétel szabályainak alkalmazása a népességet jól reprezentáló csoportok kialakításával végzett kontrollált vizsgálat. Feltétel még, hogy "drop-out" (kieső, lemorzsolódó) személyek szerepelnek-e az analízisben, és abban a csoportban elemezték-e őket, ahová a randomizáció1 során kerültek.

Fontos még meghatározni egy terápia általános illetve össztársadalmi hasznát is. Fel kell mérni a módszer hatásosságát, a kezelési eljárás jelentősségét. Ez utóbbinál fontos a terápia által elért állapotjavulás módja, mértéke és a javulást mutató személyek száma. Nem elhanyagolható a gyermekek, szülők, terapeuták, sőt a társadalom szubjektív értékelésének figyelembevétele sem.

Az összefoglalást készítette: Kocsis Alajos, Kocsisné Borics Mária


Jegyzetek:

1 Lásd: Evidence-Based Medicine:

(irja be a Google - Magyar oldalak - keresőbe a következőket: VIZSGÁLATOK TERVEZÉSE http://www.xenia.sote.hu/evidence_2005. ptt. A hivatkozott oldal ugyan már nem működik, de Dr. Dinya Elek tanulmánya így megtalálható)

További oldalak az Evidence-Based Medicine témában:

http://tudor.szote.u-szeged.hu/webtext/oktat/pdfs/tpmi02.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine

http://www.akademiai.com/content/q39l07151624n5t2/

 


A témával kapcsolatos ajánlott cikkek: Töprengés a felelősségről

Terápiás lehetőségek illetve Alternatív

 

Ajánlott irodalom: Simon Singh-Edzard Ernst: Trükk vagy terápia - Kereszttűzben az alternatív gyógyászat

Egy érdekes cikk a mágnesesség élettani hatásáról: Rejtélyes delej


2010-03-02 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés