lepjunk.hu

A Tizparancsolat

"Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet"
(Róm 13:10).

Isten tízparancsolatát már az ószövetségi vallásoktatók rövid pontokba tömörítették. Ezt a gyakorlatot tette magáévá a keresztény ősegyház is. A pontokba tömörített tízparancsolatnak van keleti és nyugati változata. Ez utóbbi olvasható itt is. Aki az első hármat elveti, mert nem hisz Isten létezésében, de a maradék hetet a hívőkhöz hasonlóan elfogadja és betartja, megtett mindent, hogy földi életünk igazságos és élhető legyen. A többi Isten és a benne hívők dolga, mert a hit cselekedetek nélkül halott.


  1. Én vagyok a te Urad, Istened: Uradat és Istenedet imádjad és csak neki szolgálj.
  2. Isten nevét hiába ne vegyed.
  3. Megemlékezzél arról, hogy az Úr napját megszenteljed.
  4. Atyádat és anyádat tiszteljed.
  5. Ne ölj.
  6. Ne paráználkodjál.
  7. Ne lopj.
  8. Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen.
  9. Felebarátod feleségét ne kívánjad.
  10. Se házát, se mezejét, se másféle jószágát ne kívánjad.

A tízparancsolat bibliai szövegét a Könyvek könyvének, a Bibliának második könyvében, a Kivonulásban olvashatjuk. (Kiv 20,2-17)

Hogyan viszonyul a mai jogalkotás Mózes törvényeihez? Szomorú lenne Mózes, mert azt a hetet is elvetették!

Aki el szeretne elmélyülni a Tizparancsolat értelmezésében, fölkeresheti a TÖRVÉNY honlapját.


2010-02-23 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés