lepjunk.hu

Alternatív globalizáció, a gyógyítás ideje

INFRAKULTÚRA

Hegyi Zoltán írása - Megjelent 2009. április 1-én (Magyar Nemzet)

A holizmus kifejezés a görög holos szóból ered és a teljesség figyelembevételét jelenti. A holisztika olyan szemléletmód, amely kísérletet tesz a jelenségek eredendő komplexitásának megértésére. Magva az az elképzelés, hogy az egész nem azonos a részek összegével, hanem egy új minőség, továbbá hogy a részek csak az egészhez való viszonyukban nyernek értelmet. És végül minden összefügg, lent, mint fent, fent, mint lent. Ha a holisztikus egyensúly kibillen, betegség keletkezik. Így lett a világ beteg. Halálos beteg. Ezért aztán azonnali beavatkozás szükséges az egyensúly viszszaállításának érdekében, szelíden, de határozottan.


Az agapé jelentése Isten bőséges kegyelme és szeretete. Ugyanakkor az Egyházak Világtanácsának dokumentuma, az Alternative Globalization Addressing People and Earth. Azaz Alternatív globalizáció a népekért és a Földért. A felhívásban olvasható vízió csak akkor valósítható meg, ha a gazdasági és ökológiai igazságosságot egy minden szinten megvalósuló demokráciára alapozva, holisztikusan közelítjük meg. És mindaddig megvalósíthatatlan, amíg a földi közösségnek csupán töredéke élvezi az anyagi javak túláradó bőségét, amely a népesség döntő többségének nyomorúságos szegénységével párhuzamosan, sőt gyakran annak árán nő tovább. A dokumentumban arról is olvashatunk, hogy mi okozza mindezt. A globalizáció ideológiai lepleként szolgáló neoliberalizmus, amely tőkeorientáltsága miatt mindent és mindenkit árucikké minősít. Mivel meghatározó „erkölcsi” normája a verseny, embert ember ellen, vállalkozást vállalkozás ellen, nemzetet nemzet ellen, országot ország ellen fordít. Elembertelenít és feláldozza az életet a kapzsiság oltárán. Ez egy halálhoz vezető gazdaság, ami ellen az élet nevében fellépni kötelesség.
Van egy másik nagyszerű „dokumentum”, Mahátma Gandhi és Őszentsége a XIV. dalai láma könyve, az Erőszakmentesség és együttérzés (Cartaphilus Könyvkiadó, 2008.). Gyönyörűséges kalendárium, olvasása naponta rendszeres és kitartó gyakorlat „az ártás és a gyűlölet megértésére”. A kötet naptárszerű szerkezete lehetővé, sőt szinte belső paranccsá teszi a tűnődést, a meditációt egy-egy gondolaton és olvasási módszerré a megállást, visszalapozást. A március 31-hez rendelt szöveg egy része így hangzik: Bár a valóságban minden mindennel kapcsolatban áll, mégis úgy tekintünk a dolgokra, mintha különállók vagy elszigeteltek lennének egymástól. Ez a szemlélet megkülönböztet, befolyásolja döntéseinket és a reagálásunkat egy adott helyzetre. Ha közelről szemléljük a világot, láthatjuk, hogyan függünk kölcsönösen egymástól gazdasági, politikai, környezeti és társadalmi szempontból. Ezért arra kell törekednünk, hogy holisztikusan nézzük a világot a valóság talaján. Gandhi és Tendzin Gyaco, ha úgy vesszük, politikusok. Gandhi hazazavarta a briteket, és a dalai lámától is úgy retteg egy másik birodalom, mint kóbor kutya az égzengéstől, nem véletlenül hackelgetik a rendszerét. Spirituális vezetők, tanítók, a söpa (türelem) gyakorlói. De a türelem nem egyenlő a passzivitással, a gyávasággal. Önuralom, magabiztosság, határozottság minden körülmények között.
Január 7-i citátum: Az együttműködés megtagadását nem tekintem lázadásnak, mert mentes az erőszaktól. Tágabb értelemben a kormányzati intézkedéssel való szembeszegülés minden formája lázadás. Ebben az értelemben egy igaz ügyért folytatott lázadás kötelesség, a szembeszegülés mértékét az okozott és érzékelt igazságtalanság foka határozza meg. Kötelező olvasmány. Idő van, a cselekvés ideje. Om. Halleluja.

Forrás: Magyar Nemzet 2009. április 1. http://www.mno.hu/portal/626669


2010-02-21 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés