lepjunk.hu

STRUKTURÁLT TANÍTÁS ÉS TANULÁS

Anton Diestelberger – Therese ZöttlAUTIZMUS: STRUKTURÁLT TANÍTÁS ÉS TANULÁSPedagógiai modell (Forschungsverein Rainman’s home – Bécs, 2005)

A tartalomból:

 1. RÖVID TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS
 2. AZ AUTIZMUS FORMÁI
 3. AZ AUTIZMUS OKAI
 4. SZOCIÁLIS MEGÉRTÉS – „THEORY OF MIND”
 5. AZ AUTISTA GYERMEKEK FEJLESZTHETŐK
 6. METODIKAILAG KÖVETKEZETES ELJÁRÁS
 7. MINDEN A MEGFELELŐ HANGVÉTELEN MÚLIK
 8. A STRUKTURÁLT TANÍTÁS ÉS TANULÁS MODELLJE
 9. A KAPCSOLATFELÉPÍTÉS FONTOSSÁGA
 10. AZ INTERAKCIÓK TUDATOS ALAKÍTÁSÁNAK ELMEI
 11. METODIKAI MEFONTOLÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA

(Az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete 2006-ban megrendezett Autizmus Napja alkalmából KULCSKERESŐK címmel megjelent kiadvány 55. oldalától közölt tanulmányból honlapomon olvasható szemelvények. - Alajos)

ELŐSZÓ

Az autizmus témakörében számos publikáció jelent meg az elmúlt években. Ez a téma iránti érdeklődés élénkülését bizonyítja, de az érintettek számának növekedése is következménye. Mindez a szó szoros értelmében kifejezi annak szükségességét, hogy erről az oly idegennek tűnő létezési formáról minél többet megtudjunk. Tanácstalanságot, tehetetlenséget, elkeseredést nem csak azok az emberek éreznek, akiket ez a mélyre nyúló zavar megakadályoz abban, hogy konfliktusok nélkül beilleszkedjenek a társadalomba. Azok is gyakran szenvednek, akik ezekkel az emberekkel, illetve a környezetükben élnek. Nemcsak az autisták maguk érintettek, hanem érintettek a szüleik is és mindazok, akik különböző intézményekben velük dolgozni hivatottak. Egyre többen tudatosan érintettekké válnak, és fordulnak pedagógiai érdeklődésből és elhivatottságból az autizmus és az autisták problémája felé. Jelen értekezés azoknak kíván segítséget nyújtani, akik ezt a gyakran idegennek tűnő utat választják az autisták világába. Új látásmódot kíván adni, és az autistákkal való munkát és bánást élményekben gazdag, tartalmas pedagógiai kihívássá tenni, amelynek sikerrel és örömmel megfelelhetünk. Különlegessége, hogy fokozottan figyelembe veszi az érintettség szempontját. Egy bécsi, gyógypedagógiai központ tanáraiként és a Rainman’s Home Egyesület vezetőiként – az egyesület napközis otthonokat tart fenn autisták és egyéb fogyatékossággal élők számára –, valamint Bécs város pedagógiai intézetének oktatóiként, megadatott nekünk, hogy az érintettek félelmeit és aggodalmait, vágyait és reményeit megértsük; egy felnőtt autista fiú édesapjaként pedig még annál is inkább. Saját tapasztalatból tudjuk, hogy mennyire fontos az elméleti foglalkozás ezzel a témával ahhoz, hogy a gyakorlati munka magas színvonalú lehessen, és az autista emberek társadalmi, társasági, iskolai integrációja sikeres legyen. Az autistákkal való foglalkozás valószínűleg a legnagyobb pedagógiai kihívást jelenti. Aki megtanulta, hogy metodikailag helyesen és sikeresen foglalkozzon ezekkel a „speciális” emberekkel, minden bizonnyal sikerrel tud majd más, fokozott figyelmet és különleges módszereket igénylő emberekkel is bánni. Mindaz, ami az autistákkal való foglalkozásban elengedhetetlen, nyilvánvalóan hasznos lehet másokkal is. Figyelemre méltó, hogy az elmúlt években éppen az iskolai oktatásban számos szándék és igyekezet tapasztalható az autisták és a velük foglalkozók helyzetének jobbá tételére. Minél több pedagógus képes metodikailag helyesen és magabiztosan foglalkozni az autistákkal, annál nagyobb az esélye, hogy egyre több ember helyzete javuljon, és egyre több ember számára nyílhassanak új utak. Az iskolarendszerben már ma is számos kolléga rendelkezik ilyen irányú szakértelemmel. Őket köszönet illeti meg. Ugyanakkor kívánatos, hogy tudásukat az iskolarendszer érdemben elismerje, értékelje és használja.

Bécs, 2005. január Dr. Therese Zöttl és dr. Anton Diestelberger

(Az első és a harmadik fejezetben leírtak csupán összefoglalása a tanulmány megjelenésének időpontjáig, azaz 2005-ig az autizmusról fellelhető ismeteknek. Fontosabbnak tartom az autizmus okainak, illetve a pedagógiai modell ismertetését. Kattintson a fenti tartalomjegyzék elolvasni kívánt fejezetének címére. - Alajos)


2019-09-27 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés