lepjunk.hu

Autisták Ausztriában

Dr. Anton Diestelberger – Dr. Therese Zöttl

AUTISTÁK AUSZTRIÁBAN – ÁTTEKINTÉS AZ ELLÁTÁS HELYZETÉRÔL

Autista gyermekek iskolai helyzete Ausztriában

Jelenleg sem az Osztrák Oktatási, Tudomány- és Kultúraügyi Minisztériumban, sem az egyes tartományok oktatási hatóságainál nem találhatók átfogó adatok autista gyermekek integrációjáról. Vagyis senki nem tudja megmondani, hogy hány autista gyermek jár iskolába Ausztriában. A gyógypedagógiai támogatás odaítélésével kapcsolatban felmért adatok alapján sem kapunk tájékoztatást az osztrák iskolarendszerbe történő integrálásukról, mivel az indoklásokat rendkívül általánosan és pontatlanul fogalmazzák. Legtöbbször „tanulási nehézségeket” írnak. Figyelemre méltó azonban, hogy az utóbbi években éppen az iskolákban sok törekvés történt arra, hogy javítsák az autista személyek helyzetét és a velük dolgozó emberekét is. Minél több pedagógus képes arra, hogy megfelelő módszerekkel és magabiztosan dolgozzon autistákkal, annál nagyobb a valószínűsége, hogy egyre több ember baját lehet enyhíteni és új utakon új lehetőségeket nyitni.


Csak két szövetségi tartományban (Karintia, Felsőausztria) és Bécsben léteznek speciális programok az autista gyermekek integrációjára. Legmesszebb azok a modellek haladtak, amelyeket Bécsben a városi oktatási hatóság integrációs tanácsadója fejlesztett ki dr. Georg Feuserrel, a brémai egyetem gyógypedagógia professzorával együttműködve. Ez a projekt azonban csak kevés autistára terjed ki (jelenleg 42-re). Viszonylag kevés pedagógust fognak össze egy tanfolyamon, akik szintén csak néhány autista gyermeket gondoznak. Az autista gyermekeket integrált osztályokban tanítják. Ebben a projektben alsó tagozatos és 5–9. osztályos gyermekekkel foglalkoznak. A Feuser professzorral való szoros együttműködés nagyon sok ráfordítást igényelt és meg is szüntették. Jelenleg olyan modellel kísérleteznek, amelynél a rendszer úgyszólván önmagát tartja fenn, külső szakmai támogatás nélkül. A részt vevő pedagógusok elkötelezettsége és szaktudása mindenesetre kiemelkedő. Bécsben van egy másik kísérlet is autista gyermekek oktatására. Ez azonban speciális „autista osztályokban” történik. Azokról a bécsi autista gyermekekről, akiket ezeken a modelleken kívül tanítanak, itt sincsenek adatok. Manfred Umschaden, aki Karintiában, a klagenfurti pedagógiai akadémián tanít, szintén kifejlesztett egy modellt. Itt integrált osztályokban tanítják az autista gyermekeket. A többi szövetségi tartományban nincsenek speciális autizmus programok.

Rainman’s Home – napközi otthon

Főleg az iskolaköteles kornál idősebb autista személyek részére

Érintett, elkötelezett szülők alapították a Rainman’s Home napközi otthont 1991-ben. Az volt a céljuk, hogy alkalmas gondozóhelyet teremtsenek saját gyermekeiknek. Ebből a szülői kezdeményezésből intézmény lett, ahol nagy szakmai hozzáértéssel gondozunk és fejlesztünk autizmussal vagy más fogyatékkal élő embereket az iskola elvégzése után. Személyzetünk jól képzett szociálpedagógusokból áll, akiknek a Rainman’s Home-ban intenzív képzést és módszertani bevezetést nyújtunk az autistákkal való bánásmódra vonatkozóan.

Ma a Rainman’s Home tudatosan egyesíti a szülők céljait és tapasztalatait a szakemberek tudásával. Motivációnk – ami meghatározza tevékenységünket – az a meggyőződés, hogy az autista emberek fejleszthetők, és nekik is lehetőségük van arra, hogy fejlődjenek, és helyet találjanak maguknak a társadalomban. Mindazonáltal egy autista ember egész életére autista marad. Azonban speciális módszerekkel és fejlesztő koncepciókkal támogathatjuk az ô fejlődésüket is. Fogyatékosságon azt a jelenséget értjük, ami egy embert megakadályoz a tevékenységek sokféleségének gyakorlásában. Ennek oka az egyén belső alkatában van. De a környezet alakításával, a megfelelő módszerek alkalmazásával és mindenekelőtt saját beállítottságunk fejlesztésével hozzájárulunk ahhoz, hogy ez a fogyatékosságnak nevezett jelenség több vagy kevesebb teret kapjon.

Az autisták autisták maradnak, ezt be kell látnunk. De befolyásolhatjuk a fogyaték mértékét, mi is segíthetünk annak eldöntésében, hogy egy ember többé vagy kevésbé autista. A lehető legtöbb esélyt akarjuk nyújtani. Ezért teljesen céltudatosan arra törekszünk, hogy felismerjük autista gondozottaink egyéni erősségeit, és ezeket továbbfejlesszük, hogy így nagyobb autonómiához, személyiségfejlődéshez és értelmesebb élethez jussanak. Csak az egyéni erősségek tudatos fejlesztése teremti meg annak lehetőségét, hogy a hiányosságokon is dolgozni tudjunk. Azonban az autistákkal való együttélést mindig is nagy segítségszükségletük fogja meghatározni.

A Rainman’s Home vezetősége hét tagból áll, közülük öten érintett hozzátartozók. Ez a speciális helyzet különleges dinamikát eredményez. Új utakon új esélyeket nyújtunk, nem csupán az autista embereknek, hanem családjuknak is. Egy autista gyermek a szülőknek életre szóló, mindent megkövetelő feladatot jelent. A Rainman’s Home támogatja a szülőket e nehéz feladattal való küzdelmükben, tanácsokat ad nekik, és így sok családot hozzásegít a társadalomba integrált élethez. A napközi otthon hétfőtől péntekig egész évben minden hétköznap nyitva van. Minden elért cél további fejlesztések kiindulópontja, bármely területen tett minden lépés értékes; de minden lépést óvatosan, tapintatosan és az időtényező figyelembe vételével kell megtennünk.

Napközi otthonunk kinyilvánított célja ezért, hogy olyan körülményeket teremtsen, amelyek lehetővé teszik az autista emberek további fejlesztését az iskolaköteles-kor után, integrálásukat a társadalomba megakadályozva, hogy ők maguk és családjuk elszigetelődjenek.

Az autista emberek integrációja és fejlesztése akkor válik lehetségessé, ha agresszióikat csökkentjük, én-érzetüket tudatosan fejlesztjük, és célzott eljárásokkal fokozzuk önmaguk értékének érzetét.

A Rainman’s Home napközi otthonába az elmúlt években nőtt a jelentkezők száma, ugyanakkor alig szabadultak föl helyek. Ennek logikus következménye volt, hogy megnyitottunk egy második napközi otthont. Csoportjainkat integráltan állítjuk össze, vagyis nagy súlyt helyezünk arra, hogy ne legyenek tiszta „autista csoportok”, hanem gondoskodunk a más emberekkel való keveredésről. Ezt úgy érjük el, hogy olyan embereket is bevonunk, akiknek ugyan szintén speciális szükségleteik vannak, de képesek szociális kapcsolatokat kötni és a beszédet alkalmazni.

A Rainman’s Home második napközi otthonának megnyitása semmiképp sem jelenti pusztán a meglévő bővítését, hanem fejlesztő kínálatunk átfogó szerkezeti átalakítását és bővítését. Az első otthonban, a Semperstraßén, már van snoezelen- és wellnessrészleg (snoezelen: holland szó, elsősorban zárt térben kialakított környezetet jelent, amelyben irányítható ingerekkel jó közérzetet teremtenek), jelenleg épül a terápiás konyha, amelyre a Schneider Electric cég adományainak segítségével már évek óta gyűjtünk. Második napközi otthonunkban, a Teschnergassén, a vezérlő elv a „munka és a kreatív alkotás” lesz. Mindkét helyen dr. Anton Diestelbergerés dr. Therese Zöttl: Strukturált tanítás és tanulás elnevezésű pedagógiai modelljének módszereivel dolgozunk. Ez a pedagógiai modell nyomtatott formában is olvasható.

Sokoldalú kínálatunkkal az emberi lét számos oldalához szólunk. Minél pozitívabban tudja egy ember önmagát megélni, annál kevésbé fordulnak elő agressziók. Az individualizálás és a differenciálás nem üres frázisok, hanem tudatosan alkalmazott módszerek. Az autisták fejleszthetők, de a számukra megnyíló út nagyon keskeny.

Jól átgondolt struktúrákban sokféle a kínálatunk:

A Teschnergassén megnyílt második napközi otthon új lehetőségeinek abban kell segítenie, hogy eddig céljainkat továbbra is kövessük, és lehetővé váljon az eddiginél jobb és személyre szólóbb bánásmód klienseinkkel. Ebben különös jelentőséget nyer a munka aspektusa. A pedagógiai fejlesztés fókuszában pedig az egyéni kompetenciabővítés áll. Különösen az autonómiával kapcsolatos munkában kell figyelembe venni az egyéni fejlesztést. Klienseink számára a belépés ebbe az új környezetbe hatalmas lépést jelent az autonómia és az önállóság irányába. Ennek megfelelően az egész napközi otthon inkább irányul majd a munka világára, mint a kognitív fejlesztésre. Ennek a napközi otthonnak lényegét a munka és mindenekelőtt a kézműves tevékenység jelenti, anélkül, hogy elhanyagolnánk a kulturális technikákat. Ezt a kognitív munkát azonban teljesen tudatosan és közvetlenül a kézműves munkával hozzuk kapcsolatba, és így közvetlenül tud az elméletből a gyakorlatba átmenni.

Új székhelyünk térbeli kialakítása a következő:

Rainman’s Home komplex rendszer és nem elszigetelt kutatási projekt. A gyakorlatban megvalósuló modellként létezik.

Az autista emberekkel végzett munkát a gyógypedagógia egyik központi témájának tartjuk. Nyomatékosan hangsúlyozzuk az interdiszciplinaritást, és tudatosan teremtjük meg az elmélet és gyakorlat összefüggését. A gyakorlati munkát tudatosan fejlesztjük tovább tudományos projektek által.

Az autista emberek száma nagyobb, mint azt általában feltételezik. Az általunk kifejlesztett kérdőív alkalmas eszköz arra, hogy fiatalkorúknál és felnőtteknél is megállapíthassuk az autizmus gyanújának diagnózisát. Bár az autizmus zavarának leírása ma már ismert a széles nyilvánosság előtt, a gyakorlatban mégis azt látjuk, hogy kisgyermekkorban a legritkább esetben állapítják meg az autizmus korrekt diagnózisát. Kérdőívünk első átfogó alkalmazásának eredményeit egy disszertáció formájában adtuk közre (Diestelberger, Anton – Zöttl, Therese, Bécs, 2003).

Modellünk átvehető. Diplomamunkánk részletesen ábrázolja mindazt, ami sikeressé teszi az autistákkal végzett munkát (Diestelberger, Anton – Zöttl, Therese, Bécs 1999). A team folyamatos képzése, a megfelelő módszerek alkalmazása és a minőséget javító eljárások szükségesek ahhoz, hogy stabilan kiváló minőségű munkát végezzünk.


 

Fenti beszámoló megjelent az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete Kulcskeresők c. kiadványában (2006)

 

 


2019-09-27 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés