lepjunk.hu

Hallásterápia

az autizmussal élőknél gyakran jelentkeznek szokatlan szenzoros érzékenységek például bizonyos hangok vonatkozásában, miközben más hangokra viszont nem fordítanak elég figyelmet”, és a hallásterápia támogatói úgy gondolják, hogy ezek az eltérések okozzák a viselkedési zavarokat.Az eltérések kiigazításához – legalább is elméletben – egy (igen költséges) terápiás programot dolgoztak ki. A hallásterápia számos különböző válfaja létezik. A legáltalánosabb formák azon az elképzelésen alapulnak, hogy először azt a hangfrekvenciát kell megtalálni, amelyre a gyermek különösen (vagy éppen: nem eléggé) érzékeny, majd trenírozni kell őt a hang iránti nagyobb tűrőképességre.

A hallásterápiát alátámasztó kutatási eredmények legnagyobb része beszámolókon alapszik, azaz olyan esetleírásokon melyek tudományos értékelése igen nehéz. A kezelés hatalmas sajtót kapott, és éveken át tele volt vele a média. Egy korai vizsgálat a kezelés pozitív hatását mutatta, ám kontrollcsoport alkalmazására nem került sor, a jelzett viselkedési változások pedig kizárólag a szülők beszámolóin alapultak (és a szülők erősen elköteleződtek gyermekük terápiájával kapcsolatban). A gondosabb tudományossággal készített kutatások nem tudták igazolni e terápia hatékonyságát. Ennek ellenére számos szakember továbbra is javasolja a módszer – ismét csak: megfelelő térítés ellenében igénybe vett – alkalmazását.

Más kezelések is hangsúlyozzák a hallás fontosságát. Vannak olyanok, amelyek a hallási információ feldolgozását igyekeznek fejleszteni – vagy azt, hogy az agy miként értelmezi és tölti meg jelentéssel a hangokat. Gyakori, hogy ezek a terápiák arra irányulnak, hogy a gyermek beszédhang-feldolgozását fejlesszék, valamint az írott és kimondott nyelv közötti kapcsolatot. Esetenként ezeket a problémákat a hallási ingerek agyi feldolgozási zavarának következményeként értelmezik. E felfogás szerint maga a hallás normális, és a gyermeknek a beszédhangok és egyéb összetett hallási információk feldolgozásában vannak nehézségei – aminek eredményeképpen egyebek mellett olvasási és szótagolási problémák is jelentkeznek. Már végeztek néhány tudományos vizsgálatot arról, hogy ezt az állítólagos problémát hogyan lehet diagnosztizálni és kezelni, például a hallási figyelem fokozásával, a hallási emlékezet javításával és a hallási készségek támogatásával. A gyakorlatot megalapozó elmélet azonban továbbra is vitatott, mivel a probléma meghatározásával és elméletével kapcsolatban is gondok merülnek fel, ahogy az sem teljesen világos, hogy a különböző megközelítésekben alkalmazott eljárások pontosan miben is térnek el egyéb, a hallás és a figyelem fejlesztését célzó kezelésektől. (Fred R. Volkmar – Lisa A. Wiesner: Az AUTIZMUS kézikönyve 17. fejezet 587–588. oldal)


 

Lásd még honlapomon: Esély az érzékek normalizálására


2014-04-22 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés