lepjunk.hu

Életünk Leggyakoribb Alaphelyzetei

A fenti cím az Erfahrungen aus dem Leben des Alltages elnevezésű terápia (e cikk írója által - a szerk.)  szellemesen magyarított neve. Az angol fordítás is megtartotta a kezdőbetűket: Everyday Life Activities, mert a Jacquelinne Stark (Bécs) által kifejlesztett módszert a kezdőbetűk nyomán ELA-terápiának nevezik. A módszer előnye, hogy minden nyelven értelmezhető. Alapja egy fotósorozat, amelynek segítségével a beszédkészség és a beszédmegértés gyakorolható a szavak, mondatok illetve a szövegek szintjén.

Megjelent az Esőember 1999. III. évfolyam 2. számában


Az ELA alapjául szolgáló fotósorozat három, egyenként 1000 színes (10,5x15,5 cm-es) képből áll. A kártyákon négytagú család látható: apa, anya, fiú, lány. A kártyák tetszőlegesen cserélhetők, mivel a rajta látható személyek minden képen ugyanazt a ruhát viselik. A képeken az életben előforduló valamennyi tevékenységi kör megjelenik: pl. alvás, evés, mosakodás, autóvezetés, pénzfelvétel bank automatából stb.

Minden kártyán egy tevékenység vagy szituáció látható, melyet egy vagy két személy végez: a család például reggelizik, születésnapot ünnepel stb.

Az ELA alkalmas az alábbi nyelvi megnyilvánulások mérésére és / vagy kezelésére:

1. Felnőtteknél agysérülés következtében fellépő beszédzavarnál (afázia, alexia, agrafia). Beszédfejlődésükben visszamaradott gyermekeknél, vagy agysérülés következtében fellépő beszédzavar (afázia, diszgramatizmus, diszgráfia, diszlexia ill. legaszténia) esetében;

2. Dadogóknál és egyéb beszédhibás személyeknél

3. Geriátriai pácienseknél, akik aggkori elmegyengeségben szenvednek (dementia senilis);

4. Autisztikus gyermekeknél;

5. Halláskárosult gyermekek és felnőttek esetében; valamint egyéb kognitív teljesítményeknél;

6. Felnőttek és gyermekek esetében, agysérülés következtében jelentkező egyéb neuropszichológiai deficiteknél (emlékezet-, koncentrációs- és figyelemzavaroknál, valamint ideatorikus apraxia és neglect esetén).

Az ELA alkalmas még a nyelvi képességek mérésére és fejlesztésére:

1. az (idegen)nyelv tanulásánál;
2. gyermekeknél az anyanyelv elsajátításánál

Gyakorlati alkalmazása:

Az ELA célzatos használatát kézikönyv segíti (304 oldalas!). Az alkalmazási lehetőségekre javaslatok találhatók. A (német) kézikönyv témák illetve szemantikus (jelentéstani) kategóriák szerinti tartalomjegyzékkel rendelkezik. Tartalmaz egy listát az igékről az igék legfontosabb nyelvtudományi információival, egy listát az ábrázolt tárgyakról valamint az igék angol fordítását. Mellékletként egy mondatértelmező tesztet (többféle képkiválasztás) és egy párhuzamosan strukturált mondatképző tesztet is közölnek. Az angol kézikönyv szintén kapható az igék francia és olasz fordításával. Az igék több nyelvre történő fordítása előkészületben van.

A sorozatok felépítése: 

Bár mindhárom sorozat összeállítása ugyanazon kritériumok szerint történt és a kártyák valamennyi sorozatban egységet képeznek, célkitűzésük tartalmát illetően az egyes sorozatok megkülönböztethetőek: 

1. Alapsorozat, amely valamennyi fontos napi tevékenységet tartalmazza. Minden tevékenységre rendszerint két, gyakran négy kártya használható. A legtöbb példa esetében fiú-lány, férfi-nő egymással szembeállítva szerepel.

2. Kidolgozott mondatgyakorló csomag. Specifikus mondatszerkezete, egymástól különböző komplexitása gyakorolható, terápiaként alkalmazható vagy tesztelhető mind egyenkénti mondatként, mind rövid szövegrészekbe építve. A gyakorlás során minden esetben két különböző személy végzi ugyanazt a cselekvést különböző tárgyakkal vagy tárgyakon, pl.: A fiú elveszít egy almát, narancsot...A lány körtét, banánt, pénztárcát... A 2. sorozat sok példát tartalmaz reverzibilis mondatokkal, azaz példákat, melyekben mindkét ábrázolt személy a cselekvést egyformán sikeresen végrehajthatja, pl.: A lány fényképezi a fiút... A fiú a lányt. Más (irreverzibilis) példáknál vagy a cselekvést vagy a tárgyat változtatja, pl.: A nő tányért mosogat vagy: A nő mos(ogat), öblít, szárít, letesz egy tányért.

3. sorozat: olyan fotókat tartalmaz, amelyek segítségével hosszabb szövegeket alkothatunk. E fotók (3-15 vagy akár több kártya) használatával képregények illetve képsorok állíthatók össze igen sokféle témakörben, pl.: bevásárlás, levélírás, kórházi tartózkodás, borotválkozás, számítógépes munka, síelés, patika, fogmosás.

Kik használhatják a módszert?

Az ELA módszert alkalmazhatják logopédusok, ergoterapeuták, (pszicho)lingviszták, neurológusok, neuropszichológusok, pszichológusok, nyelvtanárok ill. valamennyi szakterület, amely nyelvzavarral vagy nyelvzavar nélküli gyermekekkel, felnőttekkel vagy geriátriai esetekkel foglalkozik, valamint tanulók, tanárok nyelv ill. idegen nyelv tanulásánál.

Kocsis Alajos

Lásd még: ELA terápia a gyakorlatban I.


2010-02-13 22:36:51
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés