lepjunk.hu

2007.

Az egyenlő esélyek éve


Az Európai Unió az Egyenlő Esélyek Mindenki Számára európai évének nyilvánította 2007-et. Ebben az évben van az ötvenedik évfordulója annak, hogy hat ország az un. Római szerződés alapján létrehozta az Európai Közösséget, az Európai Unió elődjét. Az év ünnepélyes megnyitóját Berlinben tartották, január végén, ahol a 27 tagállam résztvevői mellett még Izland, Norvégia és Lichtenstein is képviseltette magát.

Az EDF, az Európai Fogyatékosügyi Fórum még az év elején meghirdette egymillió aláírás összegyűjtését az Unió 27 országából. A célt, amelyért nem csak a fogyatékos emberek aláírását és ezzel egyetértését várják, az EDF így fogalmazza meg:  "Mi, fogyatékossággal élő európaiak felszólítjuk az EU-t, a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, hogy a civil társadalom valamennyi szereplőjével szoros együttműködésben végleg száműzze a hátrányos megkülönböztetést az európai történelem évkönyveibe!"  Ez annyit jelent, hogy az Európai Parlament törvényben rögzítse a fogyatékossággal élő emberek jogait. Ez a törvény 50 millió uniós állampolgár életére lenne hatással. Minden országnak meghatározott számú aláírást kellett összegyűjtenie, amiből mi, magyarok derekasan kivettük a részünket: a 25 ezer aláírás helyett 75 ezret vittünk Brüsszelbe 2007. őszén.

2007. január 27-28-án DAN! mini-konferencia Floridában, a tavaszi konferenciát pedig április 20-22. között Alexandriában (Virginia) tartották

2007. január 29-én tartotta éves első ülését az OFT a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, Akadémia utcai Tükörtermében. Tájékoztatás hangzott el a közösségi közlekedés középtávú átalakításáról szóló 2230/2006 (XII. 20.) kormányhatározat végrehajtásához kapcsolódó utazási kedvezményrendszer társadalmi vitájáról, az Országos Fogyatékosügyi Tanács 2007. I. félévi munkatervéről. Előterjesztés született a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány összevonásáról szóló kormányrendelet-tervezetről ill. tájékoztatták a jelenlévőket a Rehabilitation International (RI) tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségeiről.

2007. február 12-25. Háromnapos képzésre került sor A fogyatékos emberek foglalkoztatásáról. A projektmenedzsment, pályázatírás és partnerség-építés a fogyatékossággal élő emberek munkaerő piaci (re)integrációja érdekében elnevezésű HEFOP/2004/2.2 program keretében megvalósuló Munkaerő-piaci ismeretek elnevezésű képzésen Farkas Edit képviselte az Autisták Érdekvédelmi Egyesületét.

2007 márciusában nyitotta meg kapuit a Mit Tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány lakóotthona Mindszentpusztán. Példátlan összefogás eredményeként az országban elsőként adományokból épült fel az épület és adományokból rendezték be a közösségi helyiségeket.

2007. március 4-én, Budapesten, a Gundel étteremben tartották a III. JÓTÉKONYSÁGI BORÁRVERÉS-t. Az Autista majorsághálózat karácsondi majorsága felépítését támogatta ezzel a HírTV. Az élő adásban közvetített eseményen 200 meghívott vendég, valamint a nézők licitálhattak 40 különleges tételre, és mód volt arra is, hogy az adományvonalon pénzt ajánljanak fel. A licit végeredménye több mint 30 millió Ft.

2007. áprilisában a magyar állam is csatlakozott a 2006. decemberében elfogadott ENSZ egyezményhez, mely a fogyatékos emberek jogairól szól.

2007. április 26-án az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet szervezésében került megrendezésre, az „Esélyegyenlőség az információhoz jutásban – a sérültséggel élők és a médiaszolgáltatások” című konferencia, amelyen dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének alelnöke is felszólalt. A konferencián képviseltették magukat a civil szervezetek és több neves kommunikációkutató, szociológus és médiaszemélyiség. Jelen volt a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége és is.

2007. április 27. Az Autism Europe és a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány közösen Egyenlő esélyek az autizmussal élőknek címmel konferenciát szervezett valamint szülőképzést tartott Székesfehérváron a Kodolányi János Főiskolán. Ezt követően:

2007. április 28–29-én Budapesten, a Vadaskert Alapítvány előadótermében tartja közgyűlését az Autism Europe.

2007. május 1-jén a Kézenfogva Alapítvány Fogadd el, fogadj el közvélemény-formáló kampányának. nyitó rendezvényeként Családi Napot szervez Budapesten az 56-osok terén.

2007. május 9-én a kaposvári Szív és Kéz Alapítvány illetve a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Kara közösen, szakmai napot tartott a főiskolán. Az Autisták Érdekvédelmi Egyesületét Kudari Nóra képviselte. Ez volt a második szakmai nap, amelyet az autizmus témakörében a 2005-ben alapított Szív és Kéz a pedagógiai karral közösen szervez. Több mint egy év telt el, hogy az alapítvány által létrehozott Autista Központban 2006 februárjában megindult a munka

2007. május 5-én a MA Alapítvány „Beszélgessünk az autizmusról szülőklub” résztvevő Büki doktor beszámolóját hallgathatták meg a DAN! 2007. áprilisi konferenciájáról.

2007. május 11-én Madridban tartott konferenciát az EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities; a Fogyatékosoknak Szolgáltatást Nyújtó Szerveze­tek Európai Szövetsége) Határok, kultúrák, megközelítések címmel. A résztvevők megállapították, hogy sokat változott a többségi társadalom véleménye a sérült emberekről. Már nem tekintik betegnek őket, hanem segítik őket abban, hogy az életüket saját maguk irányíthassák. A szakemberek szerint további lépés lehetne az önállósodás útján, ha a különböző, nekik szóló szolgáltatásokat saját maguk vásárolhatnák meg, attól, akitől ők akarják. Ez a gyakorlat már több európai országban így van (Svédország, Hollandia, Nagy-Britannia; kísérletképpen elindult Belgiumban és Csehországban is). Pordán Ákos (Kézenfogva Alapítvány), aki az EASPD Bővítési Állandó Bizottságának elnöke, ilyen jó hírekkel nem tudott szolgálni hazánkkal kapcsolatban. Véleménye szerint hosszú időre van szükség ahhoz, hogy akárcsak kísérletképpen elinduljon nálunk ilyen rendszer. Pedig hosszú távon gazdaságosabb és csak kezdetben jelent többletkiadást az államnak.

2007. május közepén Gyöngyösön, az Autista Segítő Központban Ébner Gyula adott tájékoztatást a majorság és a lakóotthon jelenlegi helyzetéről. Ami rossz hír: a ferences rend kivonul a lakóotthon és a majorság fenntartásából. Természetesen a rendház falai között lévő gyermekotthon, iskola, krízis otthon stb. fenntartásához továbbra is hozzájárul, ám a különböző állami megszorító intézkedések miatt nem meri vállalni a továbbiak támogatását. Az egyház helyére a Napsugár ’67 Alapítvány lépett.

2007. május 25. az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete közgyűlésének határozata alapján a szervezet új, szövetségi formában működik tovább Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége (AOSZ) néven. A szövetség az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének jogutódja.

2007. június Megjelent az AUTISTA INFO című kiadvány második, bővített kiadása dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika szerkesztésében az AOSZ kiadásában.

2007. júniusától a hatályos jogszabály (120/2007 (V. 31.) korm. rend.) szerint, azok a betegek, akik orvosilag igazoltan, nem tudják igénybe venni a tömegközlekedést, és ezért egészségügyi intézménybe, a sajátos nevelésű gyermek esetében pedig gyógypedagógiai vagy oktatási intézménybe gépkocsival utaznak, útiköltségükhöz kilométerenként 10,50 Ft támogatásra jogosultak.

2007. június 2-án a Jelencsics Beáta vezette győri Szülőklub, a győri Xantus János Állatkert látogatására hívta a klub tagjait. Az állatkert melletti játszótéren kötetlen beszélgetést folytattak. A program a sérült gyerekeknek ingyenes volt a Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány jóvoltából. Kísérőknek, barátoknak kedvezményes belépőt biztosított az alapítvány.

2007. július 21.- 27. Első ízben rendezték meg a Slow Filmfesztivált. Az egyhetes fesztivál alatt a több mint 30 ország 255 filmje volt látható. A zsűri öt kategóriában hirdetett nyertest, és hat filmesnek adott különdíjat. A fesztivál fődíjas alkotása Branko Schmid: The Melon Route - A sárga út. Fehér Zsuzsa, a HírTelevízió munkatársa különdíjat kapott a Gyurika című filmjéért. Az autista Gyurikáról szóló film az 54. Országos Függetlenfilm Fesztiválon első helyezést ért el.

2007. június 29. és július 6-a között, a Fogyatékosság Világnapja alkalmából a Kézenfogva Alapítvány ügyvezető igazgatója, Pordán Ákos és nyolc önkéntes munkatárs a székelyudvarhelyi Orbán Alapítványtól látott vendégül 28, többségben fiatal felnőttet, illetve hat gyermeket. A vendégeket fejlesztő eszközökkel, sokszínű programokkal és nem utolsó sorban Gyula város helyi sajátosságaival várták. A Kézenfogva Alapítvány 19 határon túli magyar szervezet számára juttat el támogatást 1,2 millió forint értékben. Az összeg lehetőséget teremt arra, hogy az ott élő értelmi fogyatékos és autista embertársaink, valamint a velük foglalkozó szervezetek és intézmények a szakmai eszköztárukat bővíthessék, szakkönyveket és fejlesztési segédeszközöket vásárolhassanak.

2007. július 2-án a Boróka Autista Majorság kápolnájának alapkő letétele Karácsondon. A misét és az alapkőszentelést Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Gyerekek Alapítvány vezetője végezte.

2007. nyarától a www.esoember.hu honlap látogatói megújult arculattal, a régi adattartalommal és kibővített szolgáltatásokkal találkozhatnak.

2007. augusztus 25-én ünnepélyesen megnyitották az első magyarországi Camphill Lakóotthont, Velemben. Az otthonban 10 fogyatékos gyermek részesül az un. gyógyító nevelésben.

2007. szeptember 1-jétől Kocsis Alajost, az Autisták és Autisztikusok Országos Szövetségének (AOSZ) ügyvezető titkárát Petri Gábor váltja: ő az AOSZ megbízott ügyvezető titkára. Petri Gábor a Szövetségnél Berecz Viktória távozása után, 2006. szeptemberben kezdett dolgozni, pályázatok írásával, nemzetközi kapcsolatok tartásával foglalkozott.

2007. szeptember 7-én a HVG online ezt írta: „Háromezer kisdiák családjának, több száz pedagógusnak, negyven önkormányzatnak és huszonöt iskolának tette keservessé a tanévkezdést a Kincsesház iskolafenntartó alapítvány összeomlása. Szabályozási anomáliák és egyéni felelőtlenség sodorta veszélybe éppen azok oktatását, akiknek különösen nagy szükségük van megkülönböztetett figyelemre.”

2007. szeptember 10-től a Kézenfogva Alapítvány négy partnerével – a Csepeli Szociális Szolgálattal; az ÉFOÉSZ (Budapest);  az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete és a székesfehérvári Csemete Alapítvánnyal – , a Szociális és Munkaügyi Minisztérium finanszírozásával, elindította a FECSKE szolgálatot, a Fogyatékos embereket nevelő családok otthonában nyújtott időszakos kísérését és ellátását. Célja, hogy a családokat segítse, oly módon, hogy a fogyatékossággal élő családtagnak otthoni felügyeletet biztosít. A család otthonába érkező és az egyéni szükségletekhez igazodó személyi segítő a szolgáltatás időtartama alatt a családról leveszi a mindennapos ápolási feladatok terhét. Fontos funkciója még a programnak, hogy csökkentse a családtagot ápoló család társadalmi elszigeteltségét, elősegítve a társadalomba és a munkaerőpiacra történő visszailleszkedést, illetve a munkahely megtartását. A modellprogram 2008. május 31-éig tart.

2007. októberben újra indul a 2006/2007-es tanévben megrendezett fogyatékosságügyi Szabadegyetem a ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kara szervezésében

2007. októberében az AUTISM EUROPE titkárának választja Szilvásy Zsuzsannát, az AOSZ alelnökét

2007. október 11-én lakóotthon nyílt Karácsondon a Boróka Autista Majorság. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (jelenleg: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány) pályázati támogatásával, valamint sok magánszemély, cég önkéntes munkájával és anyagi támogatásával létrejött otthonban egyelőre 10 autista fiatal felnőtt talál új otthonra és munkahelyre. A távlati tervekben a majorsághoz csatlakozó "tanyabokrokat", azaz családi házakat építenek, ahol szintén autista emberek élnek majd.

2007. október 12-én Bécsben tartotta a Rainman's Home második Autismus-forumát, melyen az Autisták és Autisztikusok Országos Szövetségének munkatársa, Kocsis Alajos és felesége Kocsisné Borics Mária vettek részt a Szövetséget képviselve.

2007. október 18-19-én Gondnokság, cselekvőképesség, támogatott döntéshozatal címmel rendezett nemzetközi konferenciát az ÉFOÉSZ, melyen neves hazai és nemzetközi szakemberek vettek részt.  A konferencia zárásaként kerekasztal-megbeszélésre került sor, ahol az ÉFOÉSZ által megfogalmazott ajánlásokat vitatták meg a meghívott résztvevők.

2007. október 22-én a Heves Megyei Önkormányzat Szegő Imre-díjat adományoz Ébner Gyulának a szociális területen kifejtett munkásságáért.

2007. október 26.  A VI. Autizmus Nap. Helyszíne: Száraznád Nevelési Oktatási Központ, Budapest XV. kerület Pattogós utca 6. A nap témája: Autizmus és az egészségügy. 

2007 november 6-án átadják Békéscsabán a város szélén a Kereki sikátor 11. alatt felépült Aut-Köz-Pont Fogyatékosok Nappali Intézményét, malyet az AUT-PONT Alapítvány működtet.

2007. november 14-15-ödikén az AUT-PONT Alapítvány "MENTÉS MÁSKÉNT" - autizmussal élők segítőinek találkozója elnevezéssel kétnapos konferenciát tartott az INTERREG IIIA HURO0602/030 Magyarország-Románia Együttműködési programjának támogatásával hazai és külföldi szakemberek részvételével Békéscsabán. Téma: Az autisták ellátási szükségletei. Az egyik külföldi előadó Olga Bogdashina volt.

2007. november 23-án és 24-én - nyolcadik alkalommal - az Országos Rádió és Televízió Testület Mustra Fesztivál címmel kétnapos filmfesztivált szervezett Budapesten a Puskin Moziban, az általa támogatott filmek és televíziós produkciók bemutatására. A 2007-es Mustra Fesztiválon vetítésre került az Aura Egyesület Asperger Klubja két tagjának alkotása: Jambricska Anna és Vadas Laci filmje is

2007. november 29-én a Pszichiátriai Szakmai Kollégium Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Szakbizottsága konszenzus konferenciát szervezett az irányelvekről melynek széles körű ismertetésére a Magyar Pszichiátriai Társaság Székházának budapesti tanácstermében került sor.

2007. november 30. Székesfehérváron a Szent István Művelődési Házban a Szent István Múzeum és a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány által rendezett "Autizmus?!" című kiállítás megnyitója.  A rendezvény az „Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év" zárása keretében kívánta ráirányítani a társadalom figyelmét az autizmussal élőkre. A kiállítást Spányi Antal püspök nyitotta meg.

2007. decemberében "Ne hagyd magad!" címmel egyéves antidiszkiminációs projekt indul a Kézenfogva Alapítvány, az Autisták és Autisztikusok Országos Szövetségének (AOSZ) és a miskolci Szimbiózis Alapítvány partnerségében.

2007. december 1-jétől az autizmus biológiai kezelésének programja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezésében folyik. A Heim Pál Gyermekkórház továbbra is részt vesz a munkában.

2007. december 1-jével a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) elindította "A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása" című kiemelt projektjét. A projekt 4. témacsoportjában autizmus-specifikus, illetve augmentatív kommunikációs képzések is találhatók.

2007. december 2. vasárnap 18.05-kor a HírTV Keresztmetszet adásának témája: Akik mindig kiszorulnak a támogatásokból. Napi gondokkal küzdenek az autista szervezetek.

2007. december 4-én Fogyatékosságtörténeti vándorkiállítás nyílt a Budapesti Történeti Múzeumban (Budavári Palota "E" épület, Barokk csarnok). Megtekinthető volt 2008. január 28-ig.

2007. december 4-én a Budai Várban, a Magyar Történeti Múzeumban nyíló Fogyatékosságtörténeti Vándorkiállítás megnyitóján, Lamperth Mónika szociális miniszter két, az autizmus területét érintő kitüntetést is adott át. Az AOSZ munkatársa, Kocsis Alajos Pro Familiis díjat kapott, az autista családokért végzett sokéves munkájának elismeréséért. Kocsis Alajos 2007 őszéig az Autisták és Autisztikusok Országos Szövetségének (AOSZ) (korábban Autisták Érdekvédelmi Egyesülete) ügyvezető titkára volt.Ugyancsak kitüntetést: Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át a békéscsabai AUT-PONT Alapítvány munkatársi közössége. A Szántó Tamás által vezetett alapítvány jól ismert, emblematikus szervezete az autizmus területének. 2007 novemberében megnyílt nappali központjuk példaértékű.

2007. december 11-én a Parlament 330 igen szavazattal, 11 ellenében, 0 tartózkodással megszavazta az Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége (AOSZ) 2008. évi "nevesített" költségvetési támogatásáról szóló indítványt. A Béki Gabriella (SZDSZ) és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi (MSZP) által közösen benyújtott módosító indítványt a Kormány és minden parlamenti frakció is támogatta. Az indítvány szerint az AOSZ 2008-tól nevesítve szerepel majd a költségvetési törvényben, 30 millió Ft-os támogatással.

2007. december 17-én volt a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvénytervezet zárószavazása - így az AOSZ költségvetési támogatásáról is szóló szavazás is –, ekkor vált biztossá a támogatás.


2010-04-21 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés