lepjunk.hu

2006.

Választási év – Új lehetőségek


2006. elején dr. Liliane Bartha és dr. John Green DAN orvosok látogattak Magyarországra a MA Alapítvány meghívására

2006. február 3-án az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének elnöksége elindított egy jövőbe tekintő stratégiaépítési folyamatot, melyet az országos Egészségfejlesztési Intézet szakembere, Solymosy József segítségével dolgoznak ki.

2006. február 7. A Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa (FESZT) az esedékes parlamenti választások előtt elsőként az SZDSZ-szel folytatott párbeszédet, kérve, hogy ismertesse a párt fogyatékosügyi programját.

2006. február 15. A Szív és Kéz Alapítvány megnyitja a kaposvári Autista Központot, melynek tevékenységi köre 40-50 főt érint, amibe beletartozik a család (szülők, testvérek, nagyszülők), valamint a pedagógusok segítése. Utoljára, de nem utolsósorban pedig maguk az érintett gyermekek, akik különböző életkorúak és az autizmus különböző típusában érintettek.

2006. márciusában az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete által kiírt, és a Nemzeti Civil Alapprogram által finanszírozott pályázatból megvalósított tanulmányúton Farkas Edit szakember, Vass Mária és Szántóné Csefkó Mónika szülők látogatást tettek a National Autistic Society (NAS), azaz a brit országos autista szülőszövetség központjában,

2006. március 13-án a FIDESZ találkozóra hívta meg a fogyatékosokkal foglalkozó civil szervezeteket.

2006. március 14-én a FESZT a Fidesz a MEOSZ budapesti székházában folytatott párbeszédet ismét a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa tagjaival, köztük az Autisták Érdekvédelmi Egyesületével.

2006. március 16-án elhunyt Uray Ágnes két fiúgyermeket, köztük egy autista fiút nevelő édesanya, az Esőember folyóirat alapítója és felelős szerkesztője, az Auti-lap alapítója és főszerkesztője.

2006. március 16-án a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa (FESZT) az MDF-el folytatta a választások előtti párbeszédet.

2006. április 7-9. National Conference on Autism Spectrum Disorders - Konferencia az autizmus spektrum zavarairól. Helyszín: Duxton Hotel, Wellington, Új-Zéland

2006. április 26-án a Brit Nagykövetség fogadást rendezett John Nichols nagykövet úr védnökségével A new Centre of Excellence for Autism in Central Europe (Új közép-európai központ az autizmus kiválóságainak) címmel azért, hogy magyarországi brit üzletemberekkel, befektetőkkel, érdeklődőkkel megismertessék a létrehozandó létesítmény tervét.

2006. május 8-án a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa (FESZT) kétnapos szemináriumot rendezett Jogvédők és aktivisták a fogyatékos emberek jogaiért címmel Budapesten. A szeminárium célja az Európa Tanács 2000. november 27-i, 2000/78/EK irányelvének megismertetése, az abban foglalt rendelkezések gyakorlati alkalmazása, a hazai tapasztalatok összegzése volt. Az irányelv a foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek kialakítását biztosítja, rögzíti a diszkrimináció tilalmát többek között a fogyatékosságra vonatkozóan, meghatározza annak fajtáit, az alkalmazható szankciókat, meghatározza a szükséges rendelkezéseket. Ez az irányelv szolgált alapul a magyar jogi szabályozásban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvénynek. A szemináriumon részt vett Barry Fitzpatrick, Richard Rieser és Pierre Baussand, az EDF munkatársai.

2006, május 13-án, szombaton, két rendezvényt tartott az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete Budapesten. A nap első felében a Nemzeti Civil Alapprogram által, a határon túli magyar szervezetekkel való együttműködés erősítésére, a közös programok szervezésére kiírt pályázat segítségével, öt határon túli, az autisták ellátása érdekében tevékenykedő civil szervezet képviselőit látta vendégül. A rendezvény célja egymás megismerése, az együttműködés területeinek, lehetőségeinek feltérképezése volt. A kapcsolatépítés jegyében a találkozóra meghívást kaptak az autista majorsághálózat kialakításában résztvevő szervezetek is.  Külföldről érkezett vendégek voltak:

A nap második részében a közel 50 érdeklődő meghallgathatta Farkas Edit szakember és Vass Mária szülő beszámolóját angliai tanulmányútjukról (lásd fentebb), melynek során 2006. márciusában látogatást tettek a National Autistic Society (NAS), azaz a brit országos autista szülőszövetség központjában, és az általa fenntartott szolgáltató intézményekben.

2006. május 19-én az Autizmus Alapítvány és a Budapesti Korai Fejlesztő központ közös konferenciát rendezett Illeszkedések címmel Budapesten. A Konferencia témája az alkalmazkodás és megértés volt, az integratív szemlélet az autizmussal élő gyermekek és felnőttek támogatásában.

2006. május 20-án az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete javára Dunaújvárosban a Bartók Művelődési Házban a helyi tévé jótékonysági bált rendezett. Ugyanezen a napon a Mosonmagyaróvári Városi Önkormányzat Elfogadás Napjai című rendezvénysorozatához kapcsolódva a MA Alapítvány képviselői egész napos tanfolyamot tartottak a "Reménység" Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány szervezésében. A tanfolyam témái: OPTION módszer, son-rise program DAN modell és a GF/CF diéta.

2006. május 20-án a  Magyar Nemzet  napilap ismerteti az európai véleményt az agykutatásról. A belga Baudoin Király Alapítvány és az Európai Unió hatodik keretprogramja során izgalmas munkában vett részt kilenc ország, köztük hazánk, agykutatói és laikus polgárai. Az Elmék találkozása - Európai vélemények az agykutatásról címet viselő kommunikációs program célja volt, hogy a civil szféra érdemi információkhoz jusson a központi idegrendszer gyakori és/vagy veszélyes betegségeiről, az agykutatás küszöbön álló forradalmáról és a fölvetődő erkölcsi dilemmákról. A tudósok pedig kapjanak képet az ezzel kapcsolatos társadalmi elvárásokról. A nemrégiben elfogadott záródokumentumok azt bizonyítják: a civilek kevésbé félnek az egyén szabadságát korlátozó terápiáktól, mint a páciensekre és a társadalomra veszélyes devianciáktól. Ezért zöld jelzést adnának a további kutatásoknak.

2006. május 22-én megtartotta soros küldöttközgyűlését a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa (FESZT) Budapesten, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Tanácskozó termében, melynek során megválasztották a vezető testületek tisztségviselőit. Az autizmus erős képviseletet kapott a Tanácsban: az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének alelnökét, dr. Szilágyiné dr. Erdős Erikát a FESZT elnökségébe választották. A vezetőség tagjai közé választották továbbá Schenk Lászlónét, a tatai Esőemberekért Egyesület vezetőjét is. Az új testület elnöke ismét dr. Hegedűs Lajos (MEOSZ) lett. A felügyelő bizottságba a MEOSZ javaslatára az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének alelnöke, Kovács Marianna került.

2006. június 8–9. az év egyik legkiemelkedőbb konferenciáját tartották az öregedésről Grazban melyet a European Disability Forum, a EASPD, az Inclusion Europe és osztrák partnerei szerveztek. Moderátorai: Maria Bruckmüller (Lebenshilfe, Ausztria) és Pordán Ákos (Kézenfogva) voltak. A konferencia végén deklarációt fogalmaztak meg.

2006. június 13-án „Aktív - Hidak”- új utak az értelmi fogyatékos, autista emberek szakképzésében címmel a Kézenfogva Alapítvány szakmai napot tartott a Károli Gáspár Református Hittudományi Egyetemen. A szakmai nap célja volt, hogy a Kézenfogva Alapítvány által vezetett két Európai Uniós pályázat keretein belül létrehozandó, az értelmi fogyatékos, autista emberek szakképzésével kapcsolatos projekteredmények jelenlegi állásáról tájékoztatást adjon.

2006. június 21-én jogerősen bejegyezte a Csongrád megyei bíróság az Autisták Foglalkoztatásáért Alapítványt kiemelten közhasznú alapítványként.  Alapítók dr. Mayerné dr. Avramov Katalin pszichiáter főorvos, neurológus szakorvos. Öttagú kuratóriumunknak három olyan tagja van, akik autista gyermeket nevelnek. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Calosi Klára.

2006. július 1-jei hatállyal módosult a Szociális törvény közgyógyellátást érintő szabályozása. Az Egészségügyi Minisztérium közleményében ez áll: "Az átalakítás célja, hogy a közgyógyellátás jobban igazodjon az érintettek szükségleteihez, miközben a támogatás rendszere áttekinthetőbbé és igazságosabbá válik."

2006. augusztus 16-án Békéscsabán, a hajdani focipályán a Fogyatékosok ill. autizmussal élők nappali intézményének ünnepélyes alapkőletételére került sor.

2006. augusztus 17. és 21. között autisták nyaraltak Zánkán a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által rendezett Egyenlő Esélyek táborában, a Gyermek és Ifjúsági Centrumban.

2006. augusztus 24-én az Országos Fogyatékosügyi Tanács által megtartott ülésének meghirdetett napirendi pontja az Új Magyarország Fejlesztési Tervről történő tájékoztatás volt. A tanács egyhangúlag támogatta a megfogalmazott fő irányokat:

2006. augusztus 31. Megalakult a CÉHálózat - Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos Embereknek Szociális Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért. A CÉHálózatot a civil szociális szolgáltatók hozták létre. Informális szervezet, az államtól független, tagdíjakból és pályázati forrásokból tartja fenn magát. Gesztor szervezete a Kézenfogva Alapítvány.

2006 szeptemberében Százhalombattán az Arany János Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnázium telephelyeként, egy régi bölcsődében megnyílt a Regionális Autista Képzési Központ. A központ nemcsak a város, hanem Pest megyei autista tanulóit is fogadja, erről együttműködési megállapodást írt alá a város polgármestere és a megyei önkormányzat vezetője.

2006. szeptember 17-én a Parlament előtti rendezvénnyel zárult a Kézenfogva Alapítvány Fogadd el.. kampánya.

2006. szeptember 26-án az NH Budapest Hotelben a Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány (CTF) az Erőforrás Alapítvány United Way Magyarországgal (United Way) közösen tartja az I. Magyar Adományszervezési Konferenciát, Budapesten.

2006. október 6-án Békéscsabán Autizmus napot tartottak az AUT-PONT Alapítvány szervezésében. A rendezvény helyszíne a megye legnagyobb bevásárlóközpontja, a Csaba Center volt.

2006. október 27. Az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének rendezésében került sor az AUTIZMUS NAPJA V. KUSZA, azaz a Dél-budai Kulturális Szabadidő Központban. Előadóként többek között az Autism Europe elnökét Donata Vivanti asszonyt üdvözölhettük, és a szervezet állásfoglalásait közelebbről is megismerhettük. Itt került bemutatásra az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének újabb kiadványa, az előző, IV. Autizmus napjának anyagát is tartalmazó könyv, a Kulcskeresők Ferenczy Ágnes szerkesztésében.

2006. október 26-án alakult meg a debreceni székhelyű Angyalliget Közhasznú Alapítvány azzal a céllal, hogy képviselje a Hajdú-Bihar megyében élő esőemberek érdekeit. Elsődleges célként fogalmazták meg egy lakóotthon létrehozását azon autisztikus fiataloknak, akik kinőttek az oktatási rendszerből.

2006. október 30. - november 2. A dél-afrikai autista szervezet (Autism South Africa) "2nd World Congress on Autism" című nemzetközi konferenciája Cape Town-ban (Dél-Afrika).

2006. november 21-én meghalt dr. Bernard Rimland, PhD.

2006. november 28-án a Független Médiaközpontban tartott kerekasztal megbeszélésen Gombos Gábor, a Központ a Mentális Sérültek Jogairól Alapítvány vezetője számolt be a fogyatékos személyek jogairól szóló egyezményről, amelyet várhatóan elfogad az ENSZ közgyűlése december 13-án. Az egyezmény 19. cikkelye először fogja kimondani a fogyatékos személyek, beleértve a mentális problémákkal küszködők jogát ahhoz, hogy intézmények, szociális otthonok helyett állami segítséggel elérhető (nem szegregált) szolgáltatások útján juthassanak ellátásokhoz. Az egyezményt - amelyet húszévnyi előkészítés és lobbizás előzözött meg és egy 2001-ben elfogadott határozaton alapul - várhatóan két éven belül ratifikálja Magyarország. Ezek után megnő az esély arra, hogy a nagy intézmények helyett kis, közösségi alapú ellátásokban részesüljenek az érintettek.

2006. december 3. Fogyatékos Emberek Világnapja - és ebből az alkalomból

2006. december 4-én a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa (FESZT) szakmai konferenciát szervezett a MEOSZ budapesti székházában: Az esélyegyenlőség új lehetőségei a fogyatékos emberek számára címmel.

2006. december 13-án fogadták el a fogyatékos emberek jogait rögzítő ENSZ-egyezményt. Még hátravan az egyes kormányok általi aláírás és ratifikálás, és ha ez utóbbi is megtörténik, akkor a konvenció betartása kötelező lesz.


2010-04-21 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés