lepjunk.hu

2004.

Bővülő nemzetközi kapcsolatok


2004-től az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete tagja az Autism Europe (AE) nemzetközi szervezetnek

2004. január 9. A fogyatékosok ünneplés helyett tettekre vágytak címmel írt összefoglalót 2003-ról, a fogyatékos emberek európai évét értékelve Nánási Tamás a Magyar Nemzet Látó-Tér rovatában.. Az esélyegyenlőség megteremtésében harmincéves lemaradásban vagyunk az uniós tagországokhoz képest, állapítja meg bevezetőül.

2004. február 1-jétől, az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete a megüresedett négyórás alkalmazotti helyre autista gyermekét egyedül nevelő, érintett szülőt, Penyák Valériát szerződtette.

2004. február 13-14-én a Békéscsabán megtartott Autizmus konferencián, a megjelent szülők és szakemberek, az autizmussal élő speciális szükségletű gyermekek, fiatalok és felnőttek érdekében, egységes elhatározással nyilatkozatot fogalmaztak meg. Ebben többek között kijelentik a következőket: „Szükségesnek tartjuk, hogy a megkezdett programok: szakemberképzés, korai felismerés, fejlesztés, oktatás, lakóotthonok és a változatos foglalkoztatási lehetőségek kiépítése folytatódjanak.”

2004. február 15-én a HírTV Gyógyhír c. magazinműsorában a gyöngyösi Autista Segítő Központ (ASK) igazgatója, Ébner Gyula és munkatársai beszéltek az autizmusról, az autizmus jelenlegi ellátórendszerének hiányosságairól, az autizmus bonyolult társadalmi problémáiról és a jövőben szükséges intézkedések halaszthatatlanságáról.

2004. február 15. Az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete nevében dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika, az AÉE alelnöke véleményezte a Fogyatékosügyi Tanács részére, a "képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/l994./VI.24./MKM számú rendelet módosítása" című előterjesztést, melyből többek között kimaradtak az autista gyermekek. Javasolta többek között az ellátás európai uniós normáknak megfelelő átalakítását.

2004. március 4. Az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete, mint az Országos Érdekegyeztető Fórum (OÉF) működtetője, összehívta a fórum 3. ülését, amelyen dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika beszámolt az Országos Fogyatékosügyi Tanácsban (OFT) végzett munkáról.

2004. március 8-án az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal ünnepségre hívta a fogyatékos gyermekeket nevelő családokat és segítőiket a Parlamentbe.

2004. május 7–8. REHA Hungyary. Nyolcadik rehabilitációs szakkiállítás a MOTESZ rendezésében a Petőfi Csarnokban (Budapesten), melyen külön kiállítóhellyel vett részt az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete is. Május 8-a a kiállítás programja szerint egyben az Esélyegyenlőség napja volt.

2004. május 22. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének budapesti tagegyesülete "Tegyünk együtt az erőszak ellen" címmel tartott konferenciát és továbbképzést más fogyatékos emberek családtagjainak, rokonainak és tagegyesületeknek

2004. május 30. Az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének alelnöke, dr Szilágyiné dr. Erdős Erika javaslatokat fűzött az Országos fogyatékosügyi programhoz, illetve annak 2004-2007. évi végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervéhez.

2004. július 1-jén lép életbe az új parkolási igazolványokkal kapcsolatos218/2003/XII.11/ kormányrendelet.  A rendelet a "mozgásában korlátozott" meghatározással kiterjeszti a parkolási igazolványra jogosultak körét a súlyos mozgáskorlátozottakon kívül azokra is, akik a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000/VIII.9./korm. rendelet értelmében látási, értelmi fogyatékosnak, illetve autistának minősülnek.

2004. július 10-én Hamburgból elvitorlázik Szabó József és felesége. Hároméves világ körüli útjuk során az autizmus ügyére szeretnék fölhívni a figyelmet.

2004. augusztus Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal által országos hatáskörű ernyőszervezeteknek 2005-től folyósítandó költségvetési soron történő támogatására kiírt pályázatára az alábbi programokkal pályázott az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete elnöksége: Autisták Érdekvédelmi Egyesülete központ működtetése, érdekvédelem. Hálózat működtetése. Folyóirat és információs kiadványok költségei. Farmhálózat kialakítása. Egyesületi honlap készítése és működtetése. Üdültetés és szabadidős tevékenységek szervezése. Pedagógiai, jogi, érdekvédelmi tanácsadás. Akkreditált, autista-specifikus "baby-sitter" szolgáltatás. Autizmus Napja 2005. Országos autista-adatbázis létrehozásának előkészítése. A programokat az elnökség az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 100/1999 (XII. 10.) országgyűlési határozat és az 1998. évi XXVI törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló jogforrásokra hivatkozva határozta meg. A pályázatot Faragó Ferenc elnök, dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika alelnök és Ébner Gyula elnökségi tag készítette el. A programok végrehajtásáért az egyesület elnöksége vállalja a felelősséget. (A kiírt pályázatot végül a Kormányhivatal visszavonta illetve az egyesültre nézve hátrányosan módosította.)

2004. szeptember 2-án tartotta ülését a Civil Műhely Budapesten az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Akadémia utcai épületének I. emeleti Tükörtermében. A tanácskozáson a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, továbbá a pénzügyminiszter által a kormány elé előterjesztésre kerülő "A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatásáról" szóló kormányrendelet módosítása került megvitatásra.

2004. szeptember 7-én első állomásaként hazánkba érkezett az a kamion, amelyet az Európai Bizottság a "Sokszínűségért. A diszkrimináció ellen." jelszóval indított útnak. A kamion tíz uniós országba látogat el, és Budapesten a Széna térnél, a két Mammut bevásárló-központ között állt meg. Kár, hogy csak az újságírók tudtak az eseményről.

2004. október 22. Uránia Nemzeti Filmszínház Budapest: Az AUTIZMUS NAPJA III. Bemutatkoztak az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének tagszervezetei. Fővédnök: Mádl Dalma

2004. október 14–16-án a Budapest XV. kerületben működő Száraznád Nevelési Oktatási Központ Jubileumi Napok címmel ünnepelte az intézmény 45 éves fennállását.

2004. október 29-én ünnepelte a békéscsabai AUT-PONT Alapítvány ötéves születésnapját.

2004. november 13. A mosonmagyaróvári "Reménység" Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány Szülőklubjának első, őszi foglalkozásán autista és autisztikus fiatalok foglalkoztatási lehetőségeiről folytattak kerekasztal beszélgetést a Flesch Károly Művelődési Házban.

2004. decemberében megkezdte munkáját az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete szervezésében a majorsághálózat 12 hozzá csatlakozó szervezettel.


2010-04-21 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés