lepjunk.hu

2003.

A fogyatékkal élők évében


2003. Az Európai Unió Bizottsága az évet a Fogyatékkal élő személyek európai évének nyilvánította

Kétéves előkészítés után olvasható Az esélyegyenlőségről szóló törvény tervezete az Igazságügyi Minisztérium honlapján, majd 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról címmel hatályba lép. A törvény ebben már önálló fogyatékossági ágként határozza meg az autizmust.

2003-ban a Fogyatékkal élő személyek európai éve alkalmából az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával a gyöngyösi Autista Segítő Központ (ASK) kiadja az Ír Autista Szövetség (Irish Society for Autism) által rendelkezésükre bocsátott (Pat Matthews: Policy and Procedures Manual) anyagot Az autista farm működésének irányelvei és eljárásrendje - címmel.

2003-as filmszemlén került bemutatásra Szekeres Csaba rendező és Gáspár Judit szerkesztő (Duna Televízió) filmje, egy autista kisfiú története, a Mami Blue

2003-ban kezdi meg munkáját az Autism Genome Project nevű genetikai kutatásokat végző konzorcium

2003-ban megalakul Szegeden a SZIVÁRVÁNY AUTIZMUS EGYESÜLET, közhasznú szervezet. Célja, hogy a autizmussal élő személyek, szüleik és az ellátásukkal foglalkozó szakemberek, segítők helyzetét, létszámát, az autizmus specifikus szolgáltató rendszer állapotát felmérje, nyomon kövesse. Az igények felmérése nyomán szolgáltatásokat nyújtson mind az autizmussal élő személyek, mind a családok, szakemberek és az érdeklődők számára.

2003. január 29. A Szimbiózis Alapítvány – Szilágyi Gizella Miskoc Megyei Jogú Város Ifjúsági, Idősügyi és Családpolitikai bizottság elnökének biztatására – összehívott egy, a miskolci fogyatékos személyek élethelyzetét érintő tanácskozást. A tanácskozás házigazdája Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke volt.

2003. február 14. Az Autizmus Alapítvány szakmai találkozót rendezett Budapesten a Tamás Alajos Közösségi Házban. Témák: Terápiás lehetőségek az autizmussal élő gyermekek esetében (Stefanik Krisztina), Hatékony fejlesztő módszerek a békéscsabai Speciális Csoportban (Andrej Éva), az ELA valamint a PECS módszerek eredményeiről.

2003. február 21–22.  A zuglói Benedek Elek Általános Iskola konferenciája a Vakok és Gyengénlátók Általános Iskolájának Nádor termében Budapesten. Téma: Az intézményi módszer- és rendszerbeli megújulás. Előadók: dr. Mesterházi Zsuzsa, dr. Janza Károlyné, dr. Bagdy Emőke, Sándor Éva, Kaibinger Pál, Őszi Patrícia. A második napon szekciókban folyt a tanácskozás többek között az autista gyermekek fejlesztésének lehetőségeiről (Hammer Judit)

2003. február 28-án az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete kezdeményezésére első alkalommal Országos Érdekegyeztető fórumot hívott össze, melynek eredményeként az Országos Fogyatékosügyi Tanácsban (OFT) a továbbiakban az Egyesület mint ernyőszervezet legitim képviselője az autisták érdekeinek. A fórum továbbá egyhangúlag személy szerint dr. Szilágyiné dr. Erdős Erikát, az  Autisták Érdekvédelmi Egyesületének alelnökét választotta meg, hogy az OFT-ben képviselje az autisták ügyét. A fórumon a meghívott mintegy 70 szervezetből 15 vett részt küldöttje révén.

2003. februárjában értesültünk arról, hogy egy fiatal autista lány meghalt egy vidéki kórházban, mert autizmusából kifolyólag az előírt kezelés során nem volt hajlandó együttműködni az ápoló személyzettel.

2003. március az AUT-PONT Alapítvány kiadásában megjelenik az Autizmusról – kezdő szülőknek és szakembereknek c. információs elsősegélycsomagja.

2003. március 1-jén életbe lép a 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (lásd fentebb)

2003. március 15-én megkezdi munkáját Brüsszelben a magyar civil iroda, melynek munkáját az Európa Ház koordinálja. Elektronikus hírlevele a Civil Európa, melynek nyomtatott formája a Civil Európa-Civil Magyarország.

2003. március 22–23. A Kézenfogva Alapítvány Európa a hely, ahol élünk címmel nemzeti konferenciát és fesztivált rendezett Budapesten, csatlakozva a brüsszeli székhelyű EASPD nevű ernyőszervezet kezdeményezéséhez. A konferencián részt vett az EASPD vezetője, Luk Zelderloo is. A fesztiválon értelmi fogyatékos fiatalok csoportjai (köztük az osztrák No Problem zenekar) mutatták be, hogy számukra mit jelent Európa. A konferencián elfogadott nyilatkozatot (Ahogy mi szeretnénk élni Európában) április 8-án Schmidt Edit (Kalén-néni Pihenőkertje Alapítvány) a Parlamentben olvasta fel és adta át Szili Katalin házelnöknek.

2003. április 5-én került megrendezésre az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport VI. Közép-európai szakmai napja Módszerek és eszközök az autizmus spektrumzavarok diagnosztikájában címmel. Vendégelőadó: Ann le Couteur

2003. április 29-én a Fővárosi Bíróság hat év tíz hónapi, fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztésre ítéli az autista kislányt (M. Viktóriát) a 2000. május 4-én általa elkövetett gyilkosságért.

2003. május 8–10. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) az évenkénti szokásos Rehabilitációs Szakkiállításán és Konferenciáján (REHA), a Lurdy-házban.  Az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete eddig is jelen volt az évenként megrendezett szakkiállításon mint kiállító (prospektusok, kiadványok), és ismertette az érdeklődőkkel az autizmus jelenlegi helyzetét, és felvilágosítást adott, hogy hová fordulhatnak problémáikkal. Újdonság volt, hogy most nemcsak prospektusaikkal, és az autisták rajzaival, festményeivel volt jelen, hanem egy előadással is. Reális jelen, biztos jövő - Rehabilitáció az autista ellátásban címmel, az Országos Autizmus Érdekegyeztető Fórum (OÉF) megbízásából, Ébner Gyula tartott előadást. A külön előadás annak köszönhető, hogy az autizmus önálló fogyatékos ágként jelent meg az esélyegyenlőségi törvény módosításakor.

2003. május 24–25. A magyarországi Camphill Egyesület bemutatkozó konferenciája. Témája: A gyógyító nevelés

2003. június Megszületik a Nemzeti Civil Alapprogram törvénytervezete.

2003. június Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium kiemelt támogatásban részesíti a gyöngyösi Autista Segítő Központot, hogy megvalósíthassa az ír farmok mintájára szerveződő, autistáknak munkát biztosító majorságot.

2003. június 26–28. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete XXXI. Országos Szakmai konferenciája Sopronban. Téma: Diszkrimináció-mentesség + pozitív cselekvés=integráció. A konferencia Autizmus szakosztályában többek között Leskóné Krausz Katalin (szülő, gyógypedagógus) S.Tóth Bea és Gosztonyi Nóra (Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport) tartottak előadást.

2003. első félévében az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete 405 családdal, illetve szakemberrel (1024 egyéni taggal) és 35 szervezettel tart fenn direkt tagsági viszonyt. Az egyesület így az autizmussal érintett kör már mintegy 60-65 százalékával tart közvetlen, napi kapcsolatot.

2003. július 1-től az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete irodát bérel Budapesten a VI. kerület Jókai utca 2 – 4 sz alatt. A székhely címe egyelőre változatlan marad. Az új iroda 2003. szeptember 1-től kezdi meg üzemszerű működését.

2003. szeptember 1-jén megindult a tíz autista kisgyermek tanítása Cegléden a Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Autista Tagozatában, az un. Autista Házban. A „Ház” megyei fenntartású, az épület Cegléd város önkormányzatáé, a fejlesztő eszközök nagy többsége a Töredék Világ Alapítvány ajándéka.

2003. szeptember 12. Uránia Nemzeti Filmszínház Budapest: Az AUTIZMUS NAPJA II. A Mami Blue c. film levetítése. Interjúk: Kanyik Csaba – HírTV, Duna TV, Gálfi Anikó Info Rádió, Rádió „C”

2003. október Mentor magazin – Az Asperger szindróma és a zsenik: riport Gy. Stefanik Krisztinával

2003. október 3– 5. között tudományos konferenciát, valamint az érintett gyermekek és fiatalok számára kulturális fesztivált szervezett Hortobágyon az S.O.S. Élni Szeretnék Közhasznú Alapítvány. A konferencián dr. Oláh Róza, a debreceni Kenézy Kórház gyermekpszichiátere tájékoztatott az autizmussal élő gyermekek elhelyezésének helyzetéről a régióban, dr. Glaub Teodóra pszichiáter, egyetemi adjunktus a skizofrénia és az autizmus hasonlóságairól és különbségeiről tartott előadást. Dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika, az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének alelnöke az Országos Fogyatékosügyi Tanács munkáját ismertette. Pearl Eran (Izrael) a son-rise terápia elméletét és gyakorlatát ismertette. Mahlerné Köfner Anikó gyógypedagógus, a székesfehérvári autista iskolai csoport vezetője az autizmus és a szexualitás kapcsolatáról tartott elméleti előadást.

2003. novemberében jelent meg Végig kell menni az úton címmel az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete által 2001/2002-ben szervezett szülőtréningek és kapcsolódó írások anyaga melyet Gálfi Anikó, Z. K- né (Tóth Zsuzsanna) és Kocsis Alajos kéziratai alapján Ferenczy Ágnes szerkesztett.  A kötet megjelenését a Fogyatékosok Esélye Közalapítványon kívül "A fogyatékkal élő személyek európai éve, 2003" alkalmából támogatta az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium valamint Kocsis Alajos.

2003. november 6-án az országgyűlés szociális és családügyi bizottsága nyílt napot tartott a Parlament felsőházában. A nyílt napon autistákkal/autizmussal kapcsolatban szót kért és kapott dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének alelnöke és Fekete Róbert az Autista Gyermekekért Egyesület (Kecskemét) elnöke.

2003. november 13–16. Autista Filmfesztivál a budapesti Cirko-Gejzír Filmszínházban. Levetített alkotások: Ragyogj! – Shine! (rendezte: Scott Hicks), Mami Blue (rendezte: Szekeres Csaba), Nappali Álmodozók (rendezte: Bánki Róza)

2003. november 14–16. között az AUT-PONT Alapítvány képviseletében két szakember és két szülő vett részt az Autisme Europe kongresszusán Lisszabonban.

2003. november 18-án Miskolcon a Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és a Városi Pedagógiai Intézet Konferenciát rendezett Együtt egy szebb jövőért címmel. A konferencián többek között dr. Weiss Mária tartott előadást Orvosi szemmel az autizmusró, hiperaktivizmusról címmel.

2003. november 25-én a Hajdú-Bihari Napló Autista farm épül a Hortobágyon címmel írt arról, hol tart az S. O. S. Élni Szeretnék Alapítvány lakóotthonának építése. A cikk alapján megtudjuk: 2004-ben megkezdődhet az építés is.


2010-04-21 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés