lepjunk.hu

AUTIZMUSSAL ÉLŐK SPECIÁLIS ELLÁTÁSA - Irodalomjegyzék

Cziegelmajer Gizella AUTIZMUSSAL ÉLŐK SPECIÁLIS ELLÁTÁSA című szakdolgozatához felhasznált anyagok felsorolása:

IRODALOMJEGYZÉK

Folyóirat cikkek

Törvények, jogszabályok

Internetes oldalak


 1. AUTIZMUS FÜZETEK: Autisztikus gyermekek viselkedésproblémáinak kezelése, Kapocs Kiadó, Budapest, 1997.
 2. BALÁZS ANNA: Autista a testvérem, Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1994.
 3. BÖS, MELANIE: Gyereklélek- Egy autista kislány története, Kláris Kiadó, Budapest, 2003.
 4. COMER, RONALD J.: A lélek betegségei, Osiris Kiadó, Budapest, 2000
 5. CSÁNYI YVONNE, DR: A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése- oktatása. In. Gyógypedagógiai alapismeretek (szerk. Illyés Sándor), ELTE BGGYFK, Budapest, 2000
 6. HADDON, MARK: A kutya különös esete az éjszakában, Európa Kiadó, Budapest, 2004.
 7. HOWLIN, PATRICIA/RUTTER, MICHAEL: Autisztikus gyermekek kezelése. A szociális fejlődés előmozdítása, Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.
 8. KÁLMÁN ZSÓFIA: Bánatkő- Sérült gyermek a családban, Keraban Kiadó, Budapest, 1997.
 9. KULCSKERESŐK (szerk. Ferenczy Ágnes): Az autizmus napja 2005, Autisták Érdekvédelmi Egyesülete, 2006.
 10. NAGY GYÖNGYI MÁRIA: Közoktatási intézmények és szolgáltatások a fogyatékos gyermekek számára In. Gyógypedagógiai alapismeretek (szerk. Illyés Sándor), ELTE BGGYFK, Budapest, 2000
 11. RANSCHBURG JENŐ, DR:Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
 12. SCHOPLER, ERIC: Életmentő kézikönyv szülőknek krízishelyzetek megoldásához autizmusban és hasonló állapotokban, Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 2002.
 13. SÜVEGES JULIANNA: Együtt is távol. Segítő kapcsolat egy autizmussal élő kislánnyal, Jel Kiadó, Budapest, 2005.
 14. WILLIAMS, DONNA: Autizmus- Egyes szám első személyben, Pannonica Kiadó, Budapest, 2001
 15. WILLIAMS, DONNA: Léttelenül- Egy autista nő naplója, Animula Kiadó, Budapest, 1999.
 16. ZAJA ROLAND: Angyalok szárnyán, Magánkiadás, 2001.

Folyóirat cikkek:

 1. ESŐEMBER 2003- 2007 kiadványai, Autisták Érdekvédelmi Egyesülete
 2. GY. STEFANIK KRISZTINA: Terápiás lehetőségek az autizmussal élő gyermekek ellátásában, Fejlesztő Pedagógia, 2004/2.
 3. SIMÓ JUDIT- RÁCZ ZSUZSA: Autizmus. Az autizmus spektrum zavarról, a korai diagnózisról és a fejlesztésről, Fejlesztő Pedagógia 2003/1.
 4. TOPOLÁNSZKY- ZSINDELY KATALIN: Az autizmus pszichológiai jelensége és háttere. Egy autista kisfiú esete és az óvodai előkészítő csoport tapasztalatai tükrében, Fejlesztő Pedagógia 2003/1.

Törvények, jogszabályok:

1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről II. fejezet: Cselekvőképesség, gondnokság

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról

1993. évi III. Tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1993. évi LXXIX. Tv. Közoktatási törvény

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról Esélyegyenlőségi törvény

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelettel

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

218/2003. (XII.11) kormányrendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról.

139/2006. (VI. 29.) Kormányrendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Internetes oldalak

www.autizmus.hu

www.autizmus.lap.hu

www.esoember.hu

www.floraalapitvany.hu

http://kaposvar.mconet.biz/index

Vissza a Tartalomjegyzék - hez


2010-04-10 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés