lepjunk.hu

Alapvetés

Ha elestél, és nincs, ki felsegítsen, nagy bajban vagy.

(Seth F. Henriett - Autizmussal önmagamba zárva)

A tudáshoz vezető első lépés annak felismerése, hogy tudatlanok vagyunk.

(Cicero gondolata)


Kezdetben vala az Ige.

"… a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami
pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van." (Máté evangéliuma 5.37.)

A legundorítóbb a világosság és a sötétség keveredése, a szürkeség. Annál az egyértelmű sötétség is jobb. A sötétség az ármányé. A világosság a megváltó Krisztusé. A kettőt összekutyulni nem szabad. Választani kell. Egy életünk van, nem lehet szórakozni. (Makovecz Imre – Magyar Nemzet Magazin 2010. július 3.)

A szó veszélyes fegyver: sérteni, bántani és ámítani is lehet vele. (Kondor Katalin újságíró)

Adjátok vissza a szavak igazi értelmét! (Buddha)

Új Bábelt élünk - a fogalmak pokoli zűrzavarát... Gyalázatos hazugok... megrontották a szavak becsületét. (Karinthy Frigyes)

Bajaink és válságaink jobbára a fogalmak helytelen használatában érhetők tetten, és megfelelő használatukkal orvosolhatók. (Kínai bölcsesség)

MINDEN BÖLCSELET HALOTT MARAD, HA CSAK MEGTANULJUK, DE NEM ÉLJÜK ÁT, NEM SZABJUK ÖNMAGUNKRA. (Jókai Anna)

„A tapasztalatnak kell egyedül irányítania a döntéseinket. Az ész félrevezethet bennünket.” (John Dickinson, az Amerikai Egyesült Államok alapító atyja az 1787-es Alkotmányozó Kongresszuson)

E=mc2

Dobó Andor Vákuum és éter – Mítosz és valóság című könyvében az áll, hogy Einstein két posztulátuma (kiindulási feltétele) hibás, a valóságban soha nem teljesül, ezért értelmetlen. Ha ez igaz, akkor nagy horderejű tudományos feltételezésnek vagyunk tanúi: új relativitáselmélet született, amely mellőzi Einstein két posztulátumát. „Kimutattam, hogy a nulla tömegű részecskéknek az impulzusa és az energiája is nulla! Az éter pedig létezik! Napjainkban sajnos ott tartunk, hogy a fizikában nem lehet egzakt matematikai úton egy eredmény helyességét beláttatni. Itt ma kétszer kettő nem négy, a nullával osztanak, ha kell, egyszerűsítenek! Einstein speciális relativitáselméletének dogmaként való felfogása ide vezet, s ez ellen nem lehet apellálni. Jaj annak, aki a 'mértékadó tudományos klikkek' önző céljaival ellenkezik" (Dobó Andor alkalmazott matematikus – 2006. december 23. Magyar Nemzet)

Memóriát vizsgáztató adat, hogy Freud 160 éve született. Kilencven évvel ezelőtt, 1926-ban találkozott Einsteinnel. Két óra hosszat beszélgettek, minekutána Freud a következőket jegyezte fel: „Vidám természetű, magabiztos, szeretetre méltó. Nagyjából annyit konyít a pszichológiához, mint én a fizikához, így hát jól elbeszélgettünk.” - See more at: http://magyarhirlap.hu/cikk/45193/A_kockazat#sthash.jNhGgQnB.dpuf

Memóriát vizsgáztató adat, hogy Freud 160 éve született. Kilencven évvel ezelőtt, 1926-ban találkozott Einsteinnel. Két óra hosszat beszélgettek, minekutána Freud a következőket jegyezte fel: „Vidám természetű, magabiztos, szeretetre méltó. Nagyjából annyit konyít a pszichológiához, mint én a fizikához, így hát jól elbeszélgettünk.”Memóriát vizsgáztató adat, hogy Freud 160 éve született. Kilencven évvel ezelőtt, 1926-ban találkozott Einsteinnel. Két óra hosszat beszélgettek, minekutána Freud a következőket jegyezte fel: „Vidám természetű, magabiztos, szeretetre méltó. Nagyjából annyit konyít a pszichológiához, mint én a fizikához, így hát jól elbeszélgettünk.” (Kő András - A kockázat - Magyar Hírlap 2016. 01.16.)

“A tudomány vallás nélkül sánta. A vallás tudomány nélkül vak.” (Albert Einstein)
Isten nem kockajátékos. (Einstein)

A hit tudomány nélkül csupán vakbuzgóság. A tudomány hit nélkül technokrata, értelmetlen, fölösleges dolog. Mi a cél? ... Az én célom az igazság kiderítése, az igazság megtartása. Soha nem adom föl, de ha arról van szó, hogy az igazság érdekében áldozzak föl valakit - erre nem vagyok hajlandó. Azt mondom: akkor is szeretlek - ... Ez a Krisztusi szeretetvallás és a hit lényege... Sőt, az abszolút, aktív hit. Mert akcióra, cselekvésre késztet. (Papp Lajos szívsebész professzor)

Kedves Utókor, ha nem lettetek igazságosabbak, békeszeretőbbek és általában véve értelmesebbek, mint amilyenek mi vagyunk (voltunk) – no, akkor vigyen el benneteket az ördög. Ezzel a jókívánsággal maradok (maradtam) tisztelettel: Albert Einstein (1936)

Egy régi zsidó mondás: „Mindegy, hogy mi volt – ember.” De Mózes éppen az ilyen kijelentések és az ilyen viselkedés kiigazítására hozta örök érvényű, múlt és jövő megítélését is biztosító tízparancsolatát, amely összhangban van Kant azon állításával, hogy a morálnak nincs időtényezője – vagyis az ember ellen elkövetett bűnök soha nem évülnek el. Nem mindegy, hogy mi volt, mert ami volt, az tesz azzá, ami ma vagyunk – és egyáltalán nem mindegy, hogy mi lesz, és a jövőben mivé válunk. És mivé válhatnak gyermekeink. (Boros János egyetemi tanár – MN Vélemény rovat 2013. május 29.)

A távoli erdők dermedten hallgatják a városi dörgést, és fejcsóválva ballag esti útján a róka. Állnak a fák, a nádasok, a bokrok, és vigyáznak a maguk világára, amely nem változott évezredek óta. Maradiak voltak, az igaz, de a kökény csak kökényt termett s a vadkörte csak vadkörtét. Az ember azonban ekrazitot termelt és ciánt, izmusokat és tanokat. Repülőgépet és tankokat. Hát most egye meg! (Fekte István naplóbejegyzése 1945. december végén)

Úgy élj ahogy gondolkodsz, mert előbb utóbb úgy fogsz gondolkodni, ahogy élsz!(Poul Borgie)

Mi a lét? Van-e Isten? Kik vagyunk? Honnan jövünk, hova tartunk? Mitől vagyunk emberek? Ezeket a kérdéseket minden nemzedék újra és újra felteszi magának, hiába foglalkoztak ezekkel már évezredekkel ezelőtt is. A filozófia lezáratlan tudomány: töprengés, szemlélődés, válaszkeresés. Előfeltétele minden tudásnak. Nem érthetjük meg a részleteket, ha nem értjük az egészet. (Lánczi András filozófus)

S utolsó jussomat, a Szót, ezt a szent, tépett lobogót kitűzöm fent az ormokon s a csillagoknak meglobogtatom!(Wass Albert)

A szavak határozzák meg a gondolatokat, s a gondolatfűzés nem utolsósorban a szavak kiválasztásától függ. (Haas György)

Az emberi élet feladata nem az egység megteremtése, hanem a sokszerűségben az összhang megvalósítása. …az ember eredete isteni, és az emberi sors egyetlen feladata, hogy Istenhez való hasonlóságát megőrizze. Az emberi életnek más feladata nincs. Az Istenhez való hasonlóság legmagasabb foka az emberben nem a szellem, hanem a szív ébersége: a szeretet. (Hamvas Béla)

Az emberi lét értelme nem a cél, hanem az út. (?)

A lét minősége a választás lehetőségétől függ.
Egymás tisztelete elsősorban a párbeszédben és az egymásról történő gondoskodásban rejlik.
(Prof. Van Gemert)

Egy szó három téli hónapot átmelegít. (Japán közmondás)

Nincs jó élet a hamisságban. (Theodor Wisengrund Adorno)

Irigy emberek (…) közös vigaszt találnak abban, hogy azokat, akiknél jobbak nem tudnak lenni, másoknál rosszabbaknak tüntetnek fel. (Plutarkhosz)

Az emberismeret nem mindig boldogít. (Christian Morgenstern)

Ha nem tudod hová mész, mindegyik út odavisz. (Talmud)

Kétféle szabadság van. A rossz, amikor az ember azt teszi, amit akar. És az igaz, amikor az ember azt teszi, amit tennie kéne. (Charles Kingsley)

...szabad akaratunk van, és ez problémát is jelent. A szabad akarattal szabadon lehet visszaélni is - és ezt gyakran meg is tesszük. Valamennyi bűnünk abból fakad, hogy visszaélünk szabad akaratunkkal. (Karl Keating - a Katolikus Kérdések nevű egyházi szervezet igazgatója, USA)

Magunknak kell lenni annak a változásnak, amit a világtól várunk. (Gandhi)

Két hiba van, amit az ember elkövethet az igazsághoz vezető úton. Nem menni végig rajta, vagy el sem indulni. (Guatama Buddha)

Az igazság létezik, csak a hazugságot találják ki. (Georges Braque – francia festő)

Liberálisok - kitérnek a valóság elől, ahogy a homoszexuálisok kerülik a nőket. (Arthur Koestler naplójából 1965)

A liberalizmus meg a szocializmus ideológia, a konzervativizmus pedig nem az. Gondolkodásmód, észjárás, habitus, talán jellem is, de semmiképpen sem ideológia. (Orbán Viktor - 20 év)

Sokan összetévesztik a véleményt a gondolattal. (Herbert V. Prochnow)

Némelyik gondolat olyan ostoba, hogy csak egy értelmiségi hihet benne. (Michael Levine)

A történelmet a politikától elvonatkoztatni nagyon nehéz, s csak a legnagyobb történetíróknak sikerült. A történelmet a tényektől elvonatkoztatni a lehető legkínosabb vállalkozás, amelyre leginkább diktatúrák megbízott történészei tesznek komoly erőfeszítéseket. (Körmendy Zsuzsanna – MNO. 2014. március 19.)

...múltbéli személyek, események, döntések értékelésekor az aktuális jelen nemzedék aligha követhet el súlyosabb hibát, mint azt, hogy saját kora érvényes normái szerint és az utólag rendelkezésre álló információk alapján ítél. (Ballai Attila)

Ha valóban az Igazságot keresed, akkor van valami, amire feltétlenül szükséged van:  
Állandó készenlét annak elismerésére, hogy tévedhetsz.
(Anthony De Mello SJ - A csend szava)

„a keleti bölcsesség intelmei úgy szólnak, ne legyen benned szorongás, félelem, aggodalom, és ne legyen benned harag, düh, indulat. Azért ne legyen benned mindez, mert ezek a romboló lelki ener­giák lehetetlenné teszik, hogy helyesen ítéld meg a világ dolgait és benne önmagad. Ha nem tudsz helyesen ítélni, akkor nem tudsz helyesen dönteni; és ha nem tudsz helyesen dönteni, akkor nem tudsz helyesen cselekedni. Ha pedig nem cselekszel helyesen, elvesztél.” (Bogár László)

Csak akkor beszélj, ha tökéletesíteni tudsz a csenden. (Anthony De Mello SJ)

A világ teli van fénnyel és titokkal, az ember pedig eltakarja magát kicsiny kezével. (Baalschern)

Két fülünk és egy szánk van, így hát kétszer annyit kell hallgatnunk, mint beszélnünk. (Epiktétosz)

A mértéktartó ember kevesebb hibát vét. (Konfucius)

Ne lépj addig tovább, amíg a lelked utol nem éri a testedet. (Tibeti mondás)

A középút:

Ez a nemes nyolcágú ösvény, úgymint ez: helyes nézetek, helyes elhatározás, helyes beszéd, helyes viselkedés, helyes életmód, helyes törekvés, helyes gondolkodás, helyes elmélkedés. Ez az a középút, … amely megnyitja a szemeket és megvilágosítja az elmét, amely nyugalomra, megismerésre, megvilágosodásra, kialvásra vezet. (Buddha beszédeiből)


2014-03-19 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés