lepjunk.hu

U

Ullrich, Heinrich - utógondozás


Ullrich, Heinrich (Németország - Germersheim) zenetanár, gyógypedagógus, iskolaigazgató, a gyógypedagógiai zenei képzés, az u. n. ULWILA (l. ott) módszer (Farbnoten und Instrumentensysteme) kidolgozója. Értelmi fogyatékos gyermekekkel foglalkozik. Iskolája két tartópillérre épül: az egyik a boldogság, vidámság, öröm, a másik a rend, teljesítmény, fegyelem. Ha ez a két „oszlop” egyesül, a második pillér hideg, kemény vonásai eltűnnek. A legfontosabb iskolai tantárgy a zene, a tanulóknak naponta két ének-zene órájuk van. Minden gyerek – képességeinek megfelelő módon és szinten – hangszeren is tanul, az iskolának két zenekara van. Hét „személyiségfejlesztő terület” van az órarendbe beépítve: 1.Éneklés.2. Zenehallgatás. 3.Tánc, zenei mozgás. 4. Hangszerkészítés. 5. Zeneszerzés. 6. Zeneszínház. 7. Hangszeres játék. (Forrás: Sulyán Andrea http://www.parlando.hu/Sulyan.htm)

Ulwila módszer Heinrich Ullrich német gyógypedagógus által kidolgozott módszer, aminek alapján a sajátos nevelési igényű személyek is képesek kottaolvasásra és együttes zenélésre; manapság e név helyett a „színeskotta módszer” elnevezést használják; Az ún. ULWILA kotta segítségével, melyben színek jelzik a hangokat, a diákok meg tudnak tanulni hangszeren játszani. A fekete kör a C hang, a barna a D, és így tovább, fölfelé egyre világosodnak a színek. Az egy vonalas C’-nek kis fehér kör van a közepén. A Cisz félig fekete, félig barna. A ritmust a körök száma jelzi: egy kör = negyedhang, két kör = félhang, négy kör = egészhang (l. még színeskotta)

UNESCO United Nations Educational Scientifif and Cultural Organization; az ENSZ nevelési, tu­dományos és kulturá­lis szervezete

UNICEF az ENSZ gyermekvé­delmi szervezete, programjaival közel kétszáz országá­ban van jelen

univerzális egyetemes, sokol­dalú

Upledger, John amerikai tudós, a cranio szakrális rendszer fölfedezője (1895 körül), aki azt vizsgálta, hogy miért vannak varratok a koponyán, miért nem csontosodik. A CranioSacral Therapy c. könyv szerzője. Lásd: CranioSacral Therapy (Lásd még ezen az oldalon: Mire jó a craniosacral című cikket)

úszás egészségügyi céllal a habilitációt és reha­bilitá­ciót szol­gálja, javítja a mozgáskultúrát és az ellenálló képességet

utazó gyógypedagógus az a szakember, aki a gyógypeda­gógiai szakszolgáltatás kereté­ben nevelési segítséget nyújt a többségi iskolában tanuló sajátos nevelési igényű gyermekeknek

utógondozás szociális, rehabilitációs tevékenység; valamilyen intézményből kikerült gyermek vagy felnőtt segítése, pl. állami gondoskodásból, börtönből, kórházból stb.


2014-08-17 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés