lepjunk.hu

L

lakóotthonok - Lovaas-módszer


lakóotthonok különböző fo­gyatékos sze­mélyek, pszichiát­riai betegek ellátására léte­sülő, egy-egy otthonban kevés személyt befogadó ellátó­rend­szer; az ellátást igénybeve­vők életko­rának, egész­ségi álla­potának és önellá­tási ké­pességük mértéké­nek megfelelő szol­gálta­táso­kat biztosítanak rehabi­litációs céllal; általában 8–12 fő ellátására jönnek létre, a szociális ellátások egyik korszerű, humánus intézménytípusa

laktációs pszichózis pszichés probléma a szoptatás idején

laktóz tejcukor, a tej fontos szén­hidrátja, egy liter anyatej 60 g tejcukrot, a tehéntej literen­ként pedig 45 g-ot tartalmaz

lateralitás féltekei aszimmetria; az emberi agy két, nagyjából szimmetrikus féltekéből áll, egy-egy félteke a test ellenoldali felét irányítja, és onnan kapja az információkat; a lateralitás azt jelenti, hogy a bal agyfélteke a jobb kezet irányítja, és a tőlünk jobbra lévő tárgyakat észleli; az egyik oldali szem, kéz vagy láb vezető szerepe

lateralizáltság oldal-helyes kiegyensúlyozottság

laterális oldalsó, oldali, oldal

lázgörcs a na­gyobb hőmérséklet-emel­kedés­kor gör­csös tünetek alakulhat­nak ki elsősorban a cse­csemő- és kis­gyer­mek­korban, mi­vel az ideg­rendszer ingerkü­szöbe még na­gyon alacsony

legaszténia másképpen diszlexia, írás-olvasászavar; A feltételezések szerint a legaszténiás embereknél az agy információs feldolgozó munkája szenvedett zavart. Esetükben nem működnek megfelelően az agynak azok a területei, amelyek a betűk és a számok feldolgozásáért, a nyelv és a beszédhangok megkülönböztetéséért felelősek.

Leiter-R teszt nonverbális intelligenciateszt

limbikus rendszer a moti­vációs és érzelmi visel­kedés szabá­lyozásá­nak funkcionális egységét alkot­ják az agyban

lisztérzékenység lásd: cöliákia

liquor agy-gerincvelő-folyadék (liquor cerebrospinalis). Mivel az agy és a gerincvelő gyakorlatilag benne lebeg, így az agy-gerincvelői folyadék védi azokat a mechanikai behatásoktól, táplálja és védi az idegszövetet. Az agyon belüli csatornák elzáródása esetén az agykamrákban felgyülemlik, azokat kitágítja, ez okozza a vízfejűséget (hydrocefalus).

literális szó szerint

literális értelmezés szó szerinti értelmezés. "Úgy tűnik, az autisták mindent úgy fognak fel, ahogy az önmagában van, ami adott esteben azt is jelentheti, hogy nem értelmezik és nem is értik (nem is értékelik) azt, amit látnak (literális látás)." (lásd: Olga Bogdashina: Valódi színek)

Little-kór mozgás- és gyakran értelmi fogyatékos­sággal járó szülési sérülés

locus (latin) hely, helyzet, elhelyezkedés; a genetikában ez egy gén-nek vagy DNS-sorozatnak a kromoszómán lévő specifikus helyére utal

logopédia a sérült beszédfejlő­dés és követ­kezmé­nyeinek feltá­rásra, kezelésére, megelő­zésére specia­lizálódott tudo­mányág

logopédus a beszédben akadályozott gyermekek és felnőttek beszédének javítására képesített gyógypedagógus

Løvaas, Ole Ivar Ph.D. (1927. május 8. – 2010. augusztus 2.) a Kaliforniai Egyetem (Los Angeles) pszichológia professzora, aki Skinner munkásságát felhasználva (lásd: behaviorizmus) autista gyermekekkel kezdi meg a viselkedésterápia alkalmazását (1953-ban), kezdetben kevés sikerrel. Később öt éven aluli gyermekek otthonában heti 40 órás terápiát alkalmazva ért el figyelemre méltó sikereket. Megjelent munkái: Teaching Developmentally Disabled Children: The Me Book (1981) Teaching Individuals With Developmental Delays: Basic Intervention Techniques (2002), ezen felül még több mint 70 publikációt jelentetett meg.

Lovaas-módszer lásd: ABA


2012-01-17 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés