lepjunk.hu

Az emberi kapcsolatokról, a házasságról

A magány hasonlít a csillagokhoz. Senki sem szól hozzájuk, és ő sem szól senkihez. De azért, - csendesen -, mégiscsak  világítanak.(Seth F. Henriett - Autizmussal önmagamba zárva)

„Világviszonylatban az országok életében és a családokban egészen félreérthetetlenül megállapítható a cáfolhatatlan összefüggés: minél jobban eltávolodunk Istentől, annál széthullóbb és ellenségesebb lesz az emberek egymáshoz való viszonya.” (Ordass Lajos evangélikus püspök imádságos könyvéből)

De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát,
az asszony pedig tisztelje a férjét. (Pál apostol – Efézus 5,33)


Útravaló

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.
Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó Hatalom így szólt:
Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni.
Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg.
Az egész világ a tiéd.
Szabad vagy a kövektől az éterig.
Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod.
Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden
fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.
Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.

Hamvas Béla

Embernek lenni nem szerep. (Kaszás Attila)

„Mi, erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.” (Pál leveléből a rómaiakhoz  Róm 15,1)

*

Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel. (Bertrand Russel)

…azok az emberek a legelviselhetetlenebbek, akiknek igazuk van. (Jókai Anna: Jákob lajtorjája)

A humanisták nem felszabadult lelkek, csak egerek, akik a nagy macska, az erkölcsi törvény távollétében cincognak. (Szerb Antal – Hétköznapok és csodák)

A cinikus sosem veszi észre a másik jó tulajdonságait, de mindig észreveszi ami rossz benne. Ő az emberi bagoly, aki őrködik a sötétben, és vak a világosságra. (Kő András)

Iróniával meg lehet fagyasztani a kapcsolatban a finomabb, az érzékenyebb, a differenciáltabb párbeszéd lehetőségét. Olykor az irónia menekülés, hárítás, kitérés a másik ember terheinek vállalása alól. Más esetben az ironizáló a saját védtelenségét takargatja ironikus, metsző szavaival. Végül az is előfordul, hogy az ironizáló ember torkig van a másik panaszaival, kimerült, képtelen uralkodni magán, és csak így képes reagálni. Ez már a kapcsolat kiüresedésére figyelmeztet. Ebben az országban amúgy is kevesen viselik méltósággal kiseb-nagyobb terheiket. A Kádár-érában divatossá vált a panaszkodás. Sokan azt jelezték vele, jaj, de mélyről jövök, tessék rajtam segíteni, én proletár-, én szegényparaszt-ivadék vagyok. Negyven éven keresztül Magyarország a hülyék paradicsoma volt. A rendszer azokat jutalmazta, akik gyermekkori hiátusukra hivatkoztak, akik kizsákmányoltak gyermekeinek vallották magukat. Az járt jól, aki tudott panaszkodni. A teljes foglalkoztatottság illúziójának örvén rengeteg képzetlen, lusta, link ember lógatta a lábát az állam terhére és jól dolgozó, tehetséges emberek kárára, mondhatni látszatállásokban… Sajnos az általános nyafogás megmaradt, pedig ezt ma már senki sem honorálja. Föl kellene végre nőnie a sok panaszkodónak, megtanulnia, hogy ki-ki saját sorsáért felelős. (Mohás Lívia író, pszichológus)

A fájdalom az, ami megállítja, arra kényszeríti az embert, hogy végiggondoljon dolgokat, és hogy képes legyen másokat megérteni. Nem azért születtünk le a földre, hogy csupa öröm érjen bennünket, hanem hogy megváltozzunk, hogy bizonyos problémákra magunk körül megoldást találjunk. (V. Majzik Mária szobrászművész)

Az ember emlékezete idővel annak eszközévé válhat, hogy a jelen érdekeivel összhangban megváltoztassa és átértelmezze a múltat. (George Santayana amerikai filozófus 1863–1966)

Az író, Hankiss János gondolatai:

"A nagy ügyeket vállald csak. Még annak tudatában is, hogy kínlódnod kell miattuk, keservesen szenvedni, hogy megtarthasd őket, minden fondorlatot elő kell venned, hogy életet lehelj beléjük, ha kezdenek kihűlni."

"Ha lehet, a nehezebb utat válaszd. A szakadékosat. Ahol élet-halál közt kell tántorognod, de amely a sok veszély mellett tartalmat képes adni életednek, tiszta kilátást, távlatot."

"Az emberi szellem kialvásakor –  s ez nem mindig a fizikai halál pillanata – általában felmerül a nagy kérdés: mi értelme volt hát ennek az életnek? Jelentett valamit? Maradt utána jel? Valami fontos? Könnyű erre a kérdésre a hősöknél és feltalálóknál válaszolni. De mi marad az átlagember után? Azok után, akiknek nem sikerült? Nagyon szigorúak nem lehetünk. Másokkal és önmagunkkal szemben sem. Az emberiség nagy folyamában kapcsok voltunk indulás és valamiféle érkezés között. Része voltunk a hosszú láncnak, amelyből kiválik majd itt-ott egy-egy kiváló ember: Talán leszármazottunk, talán tanítványunk tanítványa. Esetleg valaki, akihez eljutott sok áttéten át egy mondatunk, egy bíztatásunk, jókedvünk, vagy szomorúságunk feletti elmélyedés. Ha egy mozdulattal, egy hangsúllyal hozzájárultunk a NAGY TETTHEZ, amelyet véghez visznek, nem éltünk hiába. Egy mosoly is beérhet évtizedek múlva. Egy nagyvonalú gesztus is elég, hogy a jó lavináját elindítsa. Csak ha nem volt mosolyunk, ha nem bocsátottunk meg, ha nem álmodoztunk és nem lázadoztunk, akkor van féltenivalónk."

 


 

Vedd észre, hogy semmi különbség nincs azok között, akik sohasem születtek, s akik semmi emlékezetre méltó dolgot nem mívelvén az életből kimúltak.  (Apáczai Csere János)

A tanár dolga az, hogy a gyermek lelkében felpiszkálja a zsenialitást. (Szent Ágoston)

Követ dobni a tóba, és haragudni vizére, mert hullámokat ver, ostobaság. (Alajos)

Unikum:

Nagyon vigyázni kell magamra, mert belőlem csak egy van. Mások többen vannak, őket könnyebb pótolni.(Hernádi Gyula)

A barátság közös értékválasztás. (Hernádi Gyula)

Az még nem baj, ha valakinek vannak haragosai. Az a baj, ha valakinek már nincsenek hívei. (Galgóczy Erzsébet)

GONDOLATAIM A HÁZASSÁGRÓL

Ne úgy csókolj, mintha házasok lennénk,  csókolj úgy, mint a szeretők.

Az embernek állandóan vizsgáznia kell tisztességből, emberségből és szeretetből.

A nő feladata az otthon, a család nyugtató, biztonságot adó megteremtése. Ha sírok, csak örömömben, hogy szeretek. Fájdalomtól csak akkor fogok sírni, ha valakit végleg elveszítek, akit szeretek.

Ha ölelsz – megbékélek,
Ha szeretsz – tovább élek.
(Alajos)

Mi a szerelem és mi a szeretet?
Testiség? Lelkiség? Barátság? Önzetlenség?
Szex? Erósz? Fileo? Agapé?
Szexus = testi vonzalom.
Erósz = szeretetben élni, lelki és fizikai szerelem.
Fileo = baráti, pajtáskodó kapcsolat.
Agapé = önzetlen, feltétel nélküli, istentől jövő áldozatkész szeretet, amely mindent eltűr, adni akar, és nem
kapni, és a válsághelyzetekben is kitart.

Szerelem

Ha egyik a másikát
Repülni hagyja
De ha zuhan
Fél szárnyát kölcsön adja.
(Szabó Éva rádiós szerkesztő és dramaturg 1932 — 2001. október 29.)

Az olyan férj, aki nem akarja megadni az éroszt, a fileot és az agapét a feleségének, nehezen várhatja el feleségétől, hogy tisztelje őt. Másrészt, ha a feleség nem tiszteli férjét, ezzel elpusztítja benne az iránta való szeretetet. (Krisztina Hartmann)

Egy válás igazi vesztesei a gyerekek, mert nem a házastársak válnak szét, henem a családok. (Michele Weiner-Davis)

Valakitől szeretetet elfogadni annyit jelent, mint megerősíteni őt élete értelmében. (Horváth Rita)

A fejlett személyiségű emberben van némi gyanakvás önmaga érzései iránt. Aki olyan szeretet-kapcsolatban él, amelyben a nagyon mély szeretet és a másik nagymértékű elfogadása dominál, s hirtelen berobban életébe egy szerelem, ott semmi rendkívüli nem fog történni. Nyilván megsínyli a házasság, s hogy mennyire, az a másik partner érettségétől függ. Az új szerelem el fog múlni, s e viharból a házastársak a korábbinál érettebb személyiségként fognak kikerülni. (Dr. Daubner Béla)

Mivel a szeretet mindig elkötelezettséggel jár, a kötöttséget elutasító ember a szeretetre is képtelen. (Bíró László püspök)

Felmérhetetlen az az erő, az az emberi energia, amely a családban összpontosul: kölcsönös segítség, nevelés, kapcsolattartás, az örömök és nehézségek egymással való megosztása. A család az első lépcső, ahol az embert „formázzák”, és a család a társadalom „téglája” is. A házasság egy férfi és egy nő közös útja. A házasság nem fikció, nem tévéfilm, a család az igazi élet. Nem könnyű útról van szó, de ha a házasság konfliktusok nélküli lenne, nem lenne emberi! A házastársaknak: soha ne fejezzék be úgy a napjukat, hogy nem kötnek békét egymással. (Ferenc pápa - 2014. szeptember 14-én a római Szent Péter bazilikában, ahol húsz párt esketett össze)


2014-09-14 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés