lepjunk.hu

Mózes parancsolatai régen és ma

Szomorú lenne napjaink Mózese:

a tízparancsolatból hetet elvetettek és szabaddá tették a tilalmat.


Az első három parancsolat Istenre vonatkozik, de mivel azt állítják, hogy Isten nem létezik, ezeket figyelembe sem veszik.

A 4. parancsolat is alig áll, mivel a gyermekek szembeszállnak szüleikkel, jogaikra hivatkozva, nem engedelmeskednek, és döbbenetesen tiszteletlenül beszélnek édesapjukkal és édesanyjukkal.

Az 5. parancsolatot az államok jogrendszere magához vette, és a gyilkosságot szigorúan bünteti.

A 6. parancsolatot viszont nem tiltja, s így bárki úgy paráználkodik, ahogy akar, s elválik vagy megcsalja házastársát tetszés szerint büntetés nélkül.

A 7. és 8. parancsolatot az államok beillesztik jogrendszerükbe. Büntetik a lopást és a tulajdon igazságtalan eltulajdonítását.

Viszont a 9. és 10. parancsolatot megengedik. Mindenki azt kívánhat, amit akar, a jogrendszer szerint ez nem bűn. Így a tízparancsolatból hármat tekint az állam bűnnek, s ezzel tökéletesen megmagyarázható jelenkorunk erkölcsi alámerülése.

Dr. Szálka Irma történész


Gazdaságkor címmel Czakó Gábor 1994-ben többek között ezt írta:

„A jog és az erkölcs kettéválása, "szekularizálása" megtörtént, különösen nagy sikerrel az európai kultúrkörben. A szétválás után törvényszerűen bekövetkezett a szembenállás, aminek folytán lehanyatlott az erkölcs, a korábban uralkodó erő. A jog uralmának amoralitására mi sem jellemzőbb, mint a szemforgató hivatkozás az erkölcsre, különösen a Tízparancsolatra, mint jogforrásra. Az Első Tábla parancsainak megtartói a diktatúrákban hatályos törvények szerint kifejezetten üldözendők, a demokráciákban ezeknek az Istenre vonatkozó parancsoknak még a legáltalánosabb törvénybe-iktatása is alapjaiban sértené a liberális alkotmányokat. Még a jámbor karácsonyi szokások utcai gyakorlása is erkölcsi terrornak minősül a liberális Amerikában.

Gondoljuk el, hova jutna a "fejlett világ", ha betartaná az első parancsot: "Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"

A Második Tábla parancsai értelmetlenül lógnak a levegőben az Első nélkül, nem is veszik őket komolyan a parlamentek. Megállna a fejlődés, ha az egyik ember nem kívánná a másik javait. Milyen alapon lehetne tiltani a paráználkodást? Ne ölj? A modern jogrendek egy része megengedi bűnözők megölését, szinte valamennyi a magzatokét, egyre több az öregekét, betegekét. Hazudni? Az ezredfordulóra az USA nemzeti össztermelésének felét a médiaipar, ez a kolosszális nem-valóság gyártás fogja kitenni. De be nem tartott, és be nem tartható ígéretre épül a politika, a reklám, a kereskedelem stb. Ne lopj? Ugyan kérem! Az általános és tényleges jogelv: bármi megtehető, amit a törvény nem tilt.”


Egy régi zsidó mondás:

„Mindegy, hogy mi volt – ember.”  De Mózes éppen az ilyen kijelentések és az ilyen viselkedés kiigazítására hozta örök érvényű, múlt és jövő megítélését is biztosító tízparancsolatát, amely összhangban van Kant azon állításával, hogy a morálnak nincs időtényezője – vagyis az ember ellen elkövetett bűnök soha nem évülnek el. Nem mindegy, hogy mi volt, mert ami volt, az tesz azzá, ami ma vagyunk – és egyáltalán nem mindegy, hogy mi lesz, és a jövőben mivé válunk. És mivé válhatnak gyermekeink. (Boros János egyetemi tanár – MN Vélemény rovat 2013. május 29.)


Kapcsolódó írások: A kitiltott Isten...

Isten medicinája

Lásd még: A Magyar Köztársaság Alaptörvénye2013-06-11 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés