lepjunk.hu

J

jaktáció - jogi segítségnyújtás


jaktáció mozgások ritmikus ismételgetése, hánykolódás, értelmileg akadályozott embereknél nem ritka önmaguk ringatása, hintáztatása, előre-hátra himbálózás

Janetzke, Hartmut R. P. pszichológus, a Hamburger Autismus-Instituts vezetője, az „Autizmus” című könyv szerzője

játékterápia a játék mint diag­nosztikus és terá­piás segéd­esz­köz; a játék, a játszás terápiás jelentő­ségének céltudatos alkal­mazása

jelentéskategorizáció az interjúelemzés során a szöveget kategóriákba kódoljuk, amelyek előzetesen vagy az elemzés során is kialakíthatók

jelentéskondenzáció az interjúelemzés egyik módszere, melynek során természetes jelentési egységeket keresünk és elmagyarázzuk főbb jellemzőiket, végül olyan egyszerűen és tömören fejezzük ki ezeket, amennyire csak lehet; a kutató értelmezése, miközben az interjúalany szemszögéből igyekszik nézni a témát

job coach foglalkoztatási specialista vagy munkahelyi segítő; segít a munkavállalónak, így a fogyatékossággal élő személynek is, ha dolgozni akar, hogy ál­lást találjon a nyílt mun­kaerőpiacon; munkája arra az alap­elvre épül, mi szerint az érintett sze­mélynek egyedi szükségletei vannak, és nem a fogyaté­kosság ténye határozza meg lehető­ségeit, tájé­koztatja őt a munkalehetőségekről és se­gíti abban, hogy megtanulja, megszerezze és megtartsa munkáját

job coaching személyre szabott komplex szolgáltatás, melyet a job coach nyújt a munkavállalónak a munkahely keresésekor

jogi segítségnyújtás a szociálisan hátrányos helyzetben lévők számára létrehozott intézményrendszer, amelyben a támogatottak jogaik érvényesítése és jogvitáik megoldása során szakszerű jogi tanácsot és eljárási jogi képviseletet kaphatnak


2012-01-15 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés