lepjunk.hu

Az alkotásról

Nem hagyom, hogy a magány és az autizmus földig tiporjon. Felemelem fejem, írok és alkotok.
(Seth F. Henriett - Autizmussal önmagamba zárva)

Alkotni nemcsak a tudományokban, a művészetekben lényeges, hanem mindenütt, ahol e kezdeményezés az embern múlik.
(Jókai Anna)

Aki nagy dolgot akar alkotni, annak alaposan el kell mélyednie a részletekben.
(Paul Valéry)

Nincs fontosabb dolgunk a világban az alkotásnál. A legmagasabb rendű alkotás a szeretet.
(Ram Dass)


Én hiszek az édesanyákban, a bennük rejlő végtelen energiában és erőben, abban, hogy szeretni tudják a világot és a világban élő embereket, és hogy az ő szeretetük teszi élhetővé, örömtelivé a hétköznapokat. Minden anya alkotóművész is egyben - (Lévai Anikó nyitóbeszédéből Bódi Barbara Boba roma festőművész a Madách Színház Tolnay Szalonjában 2014. januárjában megnyílt kiállításán )

Soha nem gondoltam volna, hogy a függetlenség valóban nagy alkotói szabadságot adhat. Ám a függetlenségnek is van egy alapfeltétele: hogy rend legyen bennünk. A szabadság nem a szabadelvűségből, hanem a belső rendből fakad. (Vitéz Ferenc költő és művészeti író, főiskolai docens – Magyar Nemzet Magazin, 2008. augusztus 30.)

Bei Seelensleiden zu helfen vermag der Verstand nichts, die Vernunft wenig, die Zeit viel, entschlossene Tätigkeit hingegen alles. (J. W. von Goethe)

Soha sincs szavunk arra, amit legfontosabb lenne kimondani. Vajon nem éppen ezért van szükségünk költőkre és muzsikusokra? (J. Maritain)

Tíz év hallgatás után megszólalt, és kiderült, hogy nem volt miről hallgatnia. (?)

Melyik a legcélszerűbb életbölcsesség?
-          Úgy tervezni, mintha örökké élne az ember, s úgy cselekedni, mintha másnap meghalna.

Mi a legnagyobb bűn?
-          Az arányérzék elvesztése.

Mi az amit soha nem szabad elkövetni?
-          Senkit sem szabad megszégyeníteni. (?)

„Ne ölj!”

„De a ti véreteket, amelyben van a ti életetek, számon kérem. Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki.” (Mózes könyve)

Az ember roppant félénk élőlény, aki még akkor is talál okot arra, hogy féljen, amikor semmi oka sincs erre. Egyetlen dologtól kell igazán félnünk: a félelemtől. Attól, hogy egymástól félünk. (Hankiss Elemér)

Bámulatos lény volna az ember, de már régóta nem találja a helyét. Az ember valójában nem a természet része, igazából nem egy okos állat, hanem eltévedt idegen a természeten belül. (Karátson Gábor)

Mert a mai emberiség számára a veszély nem annyira abból a hatalmából ered, hogy fizikai folyamatokat uralni képes, mint az arra való képtelenségéből, hogy a társadalmi történéseket értelmesen irányítsa. (Konrad Lorenz)

Istenem, adj nekem türelmet, hogy elviseljem, amit nem tudok megváltoztatni.
Bátorságot, hogy megváltoztassam, amit tudok.
És bölcsességet, hogy a kettőt meg tudjam különböztetni.
(Szent Ágoston)

*

Ágnes Begin: Figyelj és hallgass meg...

Ha arra kérlek, hogy hallgass meg,
És te tanácsot adsz, nem teljesíted a kérésemet.
Ha arra kérlek, hogy hallgasd meg az érzéseim,
És te elmagyarázod, hogy miért rossz,
Hogy úgy érzek, ahogy érzek, akkor rámtiportál.

Ha arra kérlek, hogy hallgass meg,
És te úgy érzed, hogy valamit tenned kell,
Hogy a problémám megoldódjon,
Bocsáss meg, de én úgy érzem, hogy te süket vagy.
Nem kértem mást, csak hogy figyelj és hallgass meg.
Nem kértem, hogy tanácsolj, sem hogy tegyél.
Nem kértem mást, csak hogy figyelj, és hallgass meg.
Nem vagyok tehetetlen, csak gyönge és elesett.
Amikor teszel valamit helyettem,
Amit nekem kellene megtennem,
Csak megerősíted a gyöngeségemet és félelmemet.
De ha elfogadod, hogy úgy érezzek, ahogy érzek,
- Még ha ez az érzés számodra érthetetlen is -
Lehetővé teszed számomra, hogy megvizsgáljam,
És értelmet adjak az értelmetlennek.
S ha ez megtörtént, a válasz világossá válik,
Tanácsra nincs szükség.

Talán ezért használ sok embernek az imádság.
Mert Isten nem ad tanácsot, sem megoldást.
Csak figyel és hallgat.
A többit ránk bízza.
Tehát te is, kérlek, figyelj rám és hallgass meg.
És ha szólni akarsz, várj egy picit.
Akkor majd én is tudok rád figyelni.

*

A Föld

Uram!
E drága bolygót adtad nekünk lakóhelyül
Rejtett, titkos kincsekkel tele.
Képessé tettél művedet megérteni,
Könnyítsd meg hát munkánk, űzd el az éhséget és a kórt,
Kiássuk a kincset, hogy elherdáljuk,
Hogy megalkossuk a pusztulás iszonyú gépezetét,
Mely most azt pusztítja,
Mit mások építettek,
Mely majd ellenem fordul, elpusztít engem s gyermekeim.

Uram!
Legyünk társak az alkotásban.
Dolgozzunk tovább műved nyomán, hogy bolygónk a bőség, a boldogság,
És az összhang erős otthona legyen.

(Szent-Györgyi Albert – Paslmus Humanus, ötödik zsoltár)

 

Tanultátok-e a számokat?

Bizony, számok az emberek is.

Mintha sok 1-es volna az irkában.

Hanem ezek maguk számolódnak

És csudálkozik módfelett az irka,

Hogy mindegyik csak magára gondol,

Különb akar lenni a többinél

S oktalanul külön hatványozódik,

Pedig csinálhatja a végtelenségig,

Az 1 ilyformán mindig 1 marad

És nem szoroz az 1 és nem is oszt.

Vegyetek erőt magatokon

És legelőször is

A legegyszerűbb dologhoz  lássatok –

Adódjatok össze,

Hogy roppant módon fölnövekedvén,

Az Istent is, aki végtelenség,

Valahogyan megközelítsétek.

(József Attila)

„…az az erő, amely csak a lázadást ismeri, kimerül.”  (Albert Schweitzer)


2014-03-05 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés