lepjunk.hu

A szeretetről

Egy autista szemszögéből:

Igazi szeretet nincs bennem senki iránt, legalább is én így gondolom, ha belegondolok. A szeretet önfeláldozás, odaadás. (Legalább is ezt olvastam valamikor régen egy könyvben, de igazából nem tudom, hogy mi az az önfeláldozás.)

... De azt viszont észrevettem, hogy kevés szeretet van a világban. Isten több szeretetet akart. Azt akarta, hogy mindenki mindenkit tudjon szeretni. De ez nem valósult meg, mert az emberek durvák, bántják egymást, veszekszenek, vagy meg is ölhetik egymást. Én egy olyan világban szeretnék élni, ahol ilyesmi nem fordulhat elő, és ahol érezni lehet a szeretetet. Mert azt érzem ugyan, ha valahol örülnek nekem, de azt nem tudom (honnan tudnám?), hogy szeretnek-e.

(Seth F. Henriett - Autizmussal önmagamba zárva)

A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A Törvény betöltése tehát a szeretet.
(Pál apostol Róm 13,10)


Mivel a világban Isten nem tud mindenütt ott lenni, megteremtette az anyákat. (Dániel, egy 6 éves autisztikus gyermek)

Vegyük komolyan a sérült embert. Ez a legnagyobb segítség számukra. (Prof van Gemert)

- A szeretet az élet. (Móra Ferenc - Kincskereső kisködmön zárszava)

Nagyobb szeretet nincs annál, mint aki életét adja barátaiért. (János evangéliuma 15:13)

Egyáltalán nem biztos, hogy a spártaiak, amikor a tarpeji szikláról ledobálták a törődött testű gyermekeket, a satnya testekkel egyidejűleg nem dobáltak le erős, hatalmas lelkeket is. (Márai Sándor)

...sokan kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy elhiszik: lehet szeretetet venni. Földi világunk a pénz és az üzlet körül forog, melynek lényege a rendelkezésünkre álló erőforrások újra elosztása. Ahogy az egészséget eladják a kórházban, a tudást és bölcsességet az iskolákban, a szerencsét a kaszinókban, lottériákban és kabalaboltokban, a jövőképet a jósdában, stb. Külön vicc az egészben, hogy ezen forgalmazó helyek lényegében az ellenkezőjét valósítják meg annak, amire létrejöttek. A kór házában senki nem lesz egészséges, legfeljebb kevésbé beteg. Az iskolában senki nem lesz tudóssá, bölccsé, legfeljebb kevésbé marad tudatlan és ostoba. A kaszinóban sem lehetünk szerencsések, legfeljebb kevésbé szerencsétlenek ha nyerünk valamit. A jósdák pedig mindenre alkalmasak, csak a jövő megismerésére nem. Kivételek persze mindig vannak, erősítendő a szabályt.
Szeretetbank ennek ellenére sehol sincs a világon, bár a prostituáltak piros lámpás házai, a kurtizánok, társalkodónők, háremek ennek az illúzióját lennének hivatottak betölteni: csábító szerelemboltként. Aki volt már efféle intézményben, az pontosan tudja, mennyit érnek az ott kapható szolgáltatások.
A gond ezzel az üzleties szemlélettel főként az, hogy ki és mi alapján határozza meg a szeretet és a pénz közti váltási, konvertálási árfolyamot. Mivel fontos érzésről van szó, nyilván jó árat kérnének érte a "piacon". Aki pedig rászokna, hogy ezen a módon szerezze be a napi szeretet adagját, függővé válna és mint ilyen, ki lenne szolgáltatva a kufároknak.
Ahogy egészség, bölcsesség és szerencse sem jut egyformán mindenkinek, úgy a szeretetből is igen eltérő mértékben részesülünk. Úgy is mondhatnánk: az emberek többsége roppant szegényesen van ellátva ezekkel a dolgokkal. A pénz országa mindig csak az egyéni önzésről, kizsákmányolásról és elszegényítésről szól, ezért jóval többen vesztenek rajta ezen az állapoton, mint ahányan nyernek. Ez pedig összességében rosszléti társadalmat eredményez. Ami igazából nem tekinthető társadalomnak, hanem inkább társtalanalomnak, miként az üzleten alapuló civilizáció is csak barbarizáció lesz. (esemenyhorizont.uw.hu)

A szeretet lényegét a legtöbb ember abban látja, hogy őt szeretik, és nem abban, hogy ő szeret, hogy képes  szeretetre. Szeretni művészet, éppen úgy, ahogy élni is művészet. Szeretet nélkül az emberiség nem létezhet egy napig sem. (Erich Fromm)

Mi a szeretet? Jót akarok másoknak a számukra szükséges módon. (A katekizmus tanítása)

A szeretet sohasem egyenlő a birtoklással. (Muray Gábor – Korszerűtlen emberek MN 2008-04-03)

A szeretet talán az egyetlen lehetőségünk arra, hogy bepillantsunk az örökkévalóságba. (Helen Hayes)

A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjeszt haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. (Pál apostol elsõ levele a korinthusiakhoz)

A Másik azért nem győzhetett a Golgotán, mert az ő ideje beláthatatlan, de mégis véges, ám a szeretet nem mulandó. Soha el nem múlik. Hogy gyűlölöm, pedig mennyire szerettem - ez a mondat súlyos tévedés, még pontosabban: öncsalás. Ami elmúlik, az nem szeretet volt, hanem valami más; érzelmi kilengés, vágy, szomjúság, éhség, hiány. Mindez mutatja tévedésünket, hiszen a szeretet nem hiány, hanem Valami. Ezért kiáradás. A szeretet az, amit nem tudok magamban tartani. (Czakó Gábor – Húsvét)

A tanítás az Isten és emberszeretet, csakis önmagával, vagyis szeretettel oktatható. Minden tudás közül az első és a legfontosabb, mert ez tartja a világot. Rajta kívül minden más tudás rögtön avuló-porló részismeret. Ha nem szeretjük házastársunkat, gyermekeinket, hazánkat, családunk, Magyarország az első szélfuvallatra összeomlik. (Czakó Gábor – A hitről)

Az a szeretet mely elmúlik, sosem volt igazi. (Augustinus)

A szeretet mindig szabadságot és alázatot követel. (Fekete Ágnes református lelkész)

„…meg kell szabadulnom a tárgyakhoz és bizonyos hiedelmekhez való ragaszkodásomtól, ez fontos lépés a lét értelme felé vezető emberi fejlődésemben” (Marlo Morgan)

A rideg, csak magával törődő ember, akinek eszébe sem jut, hogy a másiknak ugyanannyi joga van személyisége kibontakoztatásához, sőt szüksége is lehet társa segítségére az önmegvalósításhoz, bizony nem ember. (Török Bálint)

Meggyőződésem, hogy jobbá válnánk, eltűnne sok negatív energia, ha hagynánk magunkat megölelni, vagy ha mi kezdeményeznénk azt. Az ölelésben a felsőbb, egyetemes szeretet fejeződik ki, a szívünk összedobban, a szívcsakrák találkoznak, ez az, ami ma hiányzik az embereknek. A szeretetet szeretjük kis piros szívecskékkel, esetleg a távolból küldött szavakkal helyettesíteni, de a testi-lelki közelséghez sokaknak nincs bátorsága. (Pállay-Kovács Szilvia, grafikus-festőművész – Új könyve: Engedd, hogy megöleljelek)

Mindannyian egyszárnyú angyalai vagyunk ennek az életnek, hogy szállni tudjunk, át kell ölelnünk egymást. (Terence Mefis)

…az ember problémája, a szeretetlenség, sem politikai, sem gazdasági, sem vallási gyógyszerrel nem orvosolható. … …mi pedig bukdácsolunk, keressük a mellékmegoldásokat, erről szól a történelem. (Czakó Gábor – Beavatás - 2012-10-09)

A lét a szeretetben való, emberi kapcsolatokban megélt lét. Élni, létezni csak így van értelme. (Martin Buber)

Egy számunkra kedves embert szerethetünk emberi szeretettel, de ellenségünket csak isteni szeretettel szerethetjük. (Lev Tolsztoj)

Az erény legjobb és legrövidebb meghatározása ez: a szeretet rendje. (Szent-Ágoston)

A teljes tudás egyetlen útja a cselekvő szeretet: ez a cselekvés meghaladja a gondolkodást, meghaladja a szavakat. (Erich Fromm)

Szeretet nélkül

Szeretet nélkül semmire sem megyünk.

Szeretet nélkül a kötelesség elkedvetlenít,

Szeretet nélkül a felelősség kíméletlenné tesz,

Szeretet nélkül az igazságosság keménnyé tesz,

Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz,

Szeretet nélkül az okosság kegyetlenné tesz,

Szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz,

Szeretet nélkül a becsületesség kevéllyé tesz,

Szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz,

Szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz,

Szeretet nélkül az élet értelmetlen…

*

Miért kiabálunk, amikor dühösek vagyunk?


Egy szent tanító a Gangesz partján készült a rituális fürdőjére, amikor a közelben egy család tagjait hallotta dühösen kiabálni egymással. Mosolyogva a tanítványaihoz fordult és megkérdezte:
- Miért kiabálnak az emberek, amikor dühösek?
A tanítványok elgondolkodtak, s az egyikük így szólt:
- Amikor elvesztjük az önuralmunkat, kiabálunk. - De miért kell kiabálni, amikor az, akihez beszélsz ott áll melletted? Halkan is elmondhatnád neki azt, amit akarsz - mondta a tanító.
A tanítványok nem találták a választ, s a szent a következő magyarázatot adta:
- Amikor az emberek haragszanak egymásra, a szívük eltávolodik egymástól. A távolság miatt kiabálniuk kell ahhoz, hogy hallják egymást. Minél dühösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál nagyobb a távolság.
Amikor két ember megszereti egymást, nem kiabálnak, hanem kedvesen, lágyan beszélnek, mert a szívük nagyon közel áll egymáshoz, nincs köztük távolság. Amikor még jobban szeretik egymást, annyira egy helyen van a szívük, hogy már halkan sem kell megszólalniuk, megértik egymást már abból is, hogy csak egymásra néznek. Ilyen közel állunk egymáshoz, amikor szeretet van.

A tanítványaira nézett, és így folytatta:
- Amikor vitatkoztok, ne hagyjátok, hogy a szívetek eltávolodjon. Ne mondjatok olyan szavakat, amelyek eltávolítanak benneteket egymástól, mert különben eljön az a nap, hogy olyan nagy lesz a távolság, hogy nem találjátok meg a visszavezető utat!

*

Egyedül a kibékülés fogja megmenteni a világot nem az igazság, ami rendszerint csak egy másik szó a bosszúállásra. (Athony de Mello SJ)

„A be nem vallott, ki nem mondott felelősség az egyént és a közösséget egyaránt a régmúlt korokhoz köti, gátlásossá, bátortalanná, zsarolhatóvá teszi. Az igazság tesz szabaddá” – mondta évekkel megválasztása előtt a múltfeldolgozás indokairól Joachim Gauck evangélikus lelkész, 2012. március 18-tól Németország államfője, – keresztény ember – így a kommunistákkal szemben nem bosszút akart. A múlt fájdalmait a bosszúval nem lehet helyrehozni. De ismerni kell a fájdalmat, a tetteseket, az áldozatokat.

Mindig lehetnek olyanok, akik gyűlölnek. De csak akkor győzhetnek, ha te is gyűlölöd őket. Ezért mi hiszünk a szeretet és összefogás erejében. (Orbán Viktor, 2002. április 13-án Budapesten a Kossuth téren elhangzott beszédének zárógondolata)

A gyűlölködés lelki alapállás, sem érzelmi, sem észérvekkel nem befolyásolható. (Czakó Gábor)

Amikor az emberek boldogok, akkor mindig jók, de ha jók, akkor csak ritkán boldogok. (Anthony De Mello SJ)

A boldogság nem számít. Meg kell találni az életünk értelmét. És ha ezt követjük, néha boldogok is lehetünk, de nincs olyan út, amelyen örökös karnevál lesz az életünk. (Krzysztof Zanussi világhírű rendező a Pázmány Péter Katolikus Egyetem díszdoktora)

Actus internus

…a belső világ nagyobb a külsőnél, és ebben van a boldogság titka…, a legegyszerűbb kis mozdulat vagy gondolat etikai értékét a végtelenségbe emelheti az útszélen rothadó koldus is az „intencióval”, a szándékkal és érzéssel, hogy miért vagy kiért teszi. A csodatevők hatalmát kapja meg általa minden ember… Egyetlen fáradt emberi kéz több és fenségesebb Salamon összes kincsénél, ha övéiért, azokért lett fáradt, akiket szeret. (Nyirő József – Isten igájában)

Ahol az igazi szerelem jelen van, ott csodák is történhetnek. (Willa Cather)

Minden biológus meg tudja mondani, mi a szerelem. Csak a szerelmes biológus nem tudja megmondani. (Fekete Gyula, Tengercsepp)

A szexuális egyesülés szent pillanat, amelyben a mennyország egy része átáramlik ide a Földre. (James Redfield)

A demokrácia is az evangéliumból ered, mert mozgatója a szeretet (?)

Lehetséges volna, hogy csak azokat a dolgokat érdemes megtanulni, amelyekkel pénzhez vagy tekintélyhez juthatunk, és hogy a szeretet, amely „csak” a léleknek válik hasznára, de a modern értelemben haszontalan, a szeretet fényűzés, és nincs jogunk sok energiát pazarolni rá? (Erich Fromm)

Én nem tudom, mi fenyeget
az estek csipkés árnyain;
mint romló halról a legyek,
szétszállnak tőle álmaim.

És nem tudom, mily dajkahang
cseng szívemben csendesen:
nyugodj, hiszen csak este van,
s mitől is félnél kedvesem?”
(József Attila, 1937. június eleje)

Annyi karácsony múlt el, egészen sötétek, s aztán mások, csillogók, melegek és szagosak, annyi ünnep, s még mindig itt állok, a férfikor delén, őszülő fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel, melyeket az Angyal sem tudna már beváltani; s még mindig várok valamire.
Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg csillapíthatatlan ez az éhség: aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. Közben már megtudtam, hogy szeretetet kapni nem lehet, mindig csak adni kell, ez a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi nem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni. A költőknek nem sikerült, soha, a költőknek, akik az érzelmek és indulatok minden árnyalatát rögzíteni tudják szavaikban. A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni; ha kimondják, már hazugság. A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben, vagy a levegőben. Szerves lény talán nem is élhet másképp, csak a hőben, a fényben, a levegőben és a szeretetben. (Márai Sándor)

Ezért mondták a régiek, hogy a nagy és szép emberi élet nem az, amelyik tevékeny, hatalmas, erős, tudós, gazdag, hírneves, dicsőséges, hanem az, amelyik éber; az éberség pedig nem tudás, nem hatalom, nem erő, tevékenység, hanem szeretet. (Hamvas Béla)

Szeretet gyógyító ereje
"A pozitív érzelmek jobban gyógyítanak, mint bármilyen csodacseppek. (...) Bebizonyosodott, hogy a betegségek mögött szellemi erő is van: gyűlölet, harag, keserűség. Betegek, mert hiányzik belőlük a derű és a szeretet gyógyító ereje." (Gyökössy Endre lelkész és pszichológus 1913. február 17. — 1997. november 20.)

A szeretet mérétkegysége az alázat. (Czigány György)

Magányos lesz a sorsa még itt
sokáig annak, ki szeret.
Ki mindekit ért – azt nem értik
s nem bocsátanak néki meg.
(Váci Mihály)

Sok bennem a hiba ha kevés benned a szeretet. (Charles Haddon Spurgeon babtista prédikátor)

De aki igazán szereti a másikat, az meg akarja menteni. (Cseri Kálmán)

Tanuljunk szeretni: ha már nem-szeretni egymást minden különleges oktatás nélkül is ennyire megtanultunk. (Jókai Anna 1991)

“A szeretet az egyetlen erő, amely képes megváltoztatni a világot” (XVI. Benedek pápa a Via Crucis során a Colosseumnál 2010. április 4-én)

„Bárcsak tisztelnénk és szeretnénk egymást, (...), megtanulhatnánk megérteni a mások szenvedését, bárcsak senki se élhetne vissza Isten nevével erőszakosan!” (Ferenc pápa Szent Földi látogatásán 2014. május 26-án reggel muzulmánok körében)


Ajánlott versek erről a honlapról:

Áprily Lajos - Az én csodám

Kalkuttai Teréz anya - Akarod a kezem?

Adelheid Cramer - Mai-Miatyánk

Ajánlott írás: A sziget2014-09-04 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés