lepjunk.hu

A pénzről, a szegénységről és a sikerről

A leggazdagabb ember az, aki nem vágyik semmire.
(Seth F. Henriett - Autizmussal önmagamba zárva)

…elég gyakran előforduló típus… a hitvány és züllött, ráadásul ostoba emberek típusa,… akik kitűnően tudják intézni a maguk sötét vagyoni ügyeit – bár alighanem csakis azokat.
(Dosztojevszkij)


A PÉNZRŐL, A SZEGÉNYSÉGRŐL, GAZDASÁGRÓL

Mily` gyakori a „pénzzel aládúcolt férfiak önteltsége”. (Dr. Lovasi Ágnes)

A pénz... Ezzel még a hazugságból is igazságot lehet csinálni.  Ezért szaladnak utána az egész földön az emberek. Megalázkodnak, csalnak, ölnek érte; még többet ölnek érte , mint a szerelemért. Pénz, mindenható pénz... (Tormay Cécile: A régi ház)

Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyó vizét, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben, hogy a pénzt nem lehet megenni. (Algonkin indián jóslat)

És most megcsíptük a döntő szót, aminek mindent alárendelnek: haszon. (Stendhal)

A dalai láma, amikor arról kérdezték, hogy mi az, ami leginkább meglepi az emberiséggel kapcsolatban, ezt válaszolta: „Az ember. Mert feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Azután feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és azután úgy hal meg, hogy soha nem is élt igazán.”

…megengedhette-e magának bármikor is egy polgári rendszer, …hogy ne vegyen tudomást a leszakadó rétegekről, a szegényekről? Véletlen lenne, hogy a nyolcórás munkaidőről szóló törvény éppen a 30-as években született meg Magyarországon? (Körmendy Zsuzsanna irodalomtörténész – Magyar Nemzet 2007. augusztus 11.)

Aki kívülről közeledik a szegényekhez, az portájukon és szívükön kívül marad. Az alacsonyhoz alacsonynak kell lenni, a nélkülözőhöz nélkülözőnek. Mert ha segíteni akarunk, ahhoz a szeretet az elsődleges.
Nem csak anyagi szegénység van ezen a világon. Milyen sok szellemileg, lelkileg száraz szegény ember él a föld hátán. Ez a szegénység, ami főleg Amerikában és Európában található, talán még nehezebben viselhető teher, mint amibe mi Kalkuttában ütközünk. (Kalkuttai Teréz)

Keveset adsz, amikor tulajdonodból adsz. Amikor önmagadból adsz, igazán akkor adakozol. Mert mi a tulajdon? Tárgyak, amiket megtartottál, attól való félelmedben, hogy hátha holnap szükséged lesz rájuk. (Khalil Gibran - Próféta)

Fáradozásunk legnagyobb jutalma nem az, amit kapunk érte, hanem amivé válunk általa. (John Ruskin)

A tévedés elismerése koránt sem a gyengeség jele. (?)

Emberi törvény kibírni mindent és menni tovább, akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák. (E. Hemingway)

Legjobban azon mérhetjük le, milyen is valaki, hogy mit tesz, amikor teljesen szabadon dönt.
(William M. Burger)

A szabadság tulajdonképpen azt jelenti, hogy képesek vagyunk együtt élni döntéseink következményeivel.
(James X. Mullen: The Simple Art of Greatness )

Az élet kegyetlen. Aki sokat panaszkodik, attól elvesz. (?)

Elkerülhetetlen, hogy önmagadat is felelőssé tedd mindazokért a gyötrelmekért amelyeken keresztülmentél.
(Michael Levine)

Kevesebb életvágyat, minél több életerőt… (Weöres Sándor)

Lassíts, egyszerűsíts és légy kedves! (Naomi Judd)

Aki megelégszik, gazdag. (Lao Ce – Tao te King)


A PÉNZRŐL ÉS SIKERRŐL.

… a munka, az emberi érték előbbre való a kapitalizmus és a piac törvényeinél… Az ember előbbre való a tőkénél, a tudománynál, a technikánál, de még a magántulajdonnál is. (II. János Pál)

Az üzlet nem kézzelfogható, csak megegyezés, az üzlet célja az üzlet, és nincs tekintettel semmire: sem az emberekre, sem a termékekre, sem a szolgáltatásokra. (Marlo Morgan)

Minden “gyorsabb” körülöttem, nem lehet megpihenni többé. Az életformák merevek, az emberek arca kemény és merev, …, felnagyítva nézek minden arcot és megdöbbenek: oly ritka az önfeledtség, a feloldottság egy kortársi arcban, a versenyzők eltorzult, üveges pillantású kemény arca ez, futók fintorognak ilyen komoran  a hangos híradó képein, mikor már nincsenek messze a céltól, amely talán a “diadalt” jelentheti, de talán a véget is?… (Márai Sándor: Válás Budán 118/119. Oldal)

Hideg van. Kihűlt az emberek szíve...
Az embersors megfertőzte a mindenség nagy harmóniáját. (Nyirő József – Isten igájában)

Minden siker gyanús, mert a siker hatalom, és a Hatalom az Ördög műve. (…) másképpen győzni nem lehet, csak hatalom nélkül. (Márai Sándor)

Én, aki a nemzetközi pénzpiacokon szereztem vagyonomat, ma attól félek, hogy a szabadversenyes kapitalizmus korlátlan terjeszkedése és a piaci értékek behatolása az élet valamennyi szférájába nyitott és demokratikus társadalmunk jövőjét fenyegeti. A nyitott társadalom fő ellensége ma már nem a kommunizmus, hanem a kapitalizmus fenyegetése. (George Soros)

Ahelyett, hogy a gazdaság lenne beágyazva a társadalmi viszonyokba, a társadalmi viszonyok vannak beágyazva a gazdasági rendszerbe. (Charles Polányi - A nagy átalakulás, 2004)

A mai társadalom nem környezetbarát, nem emberbarát, mert „pénzszerzőéhsége” miatt keresztülgázol mindenen. (Bertók Lóránd)

A teljesítmény-központúság, a muszáj-megtenni, meg-kell-csinálni, csak félelmet és szorongást szül. (Jálics Ferenc, a Jézus Társaságának tagja)

Aki azt hiszi, hogy egy zárt rendszerben - a Föld bolygón - bármi, pl. a gazdaság korlátlanul növekedhet, az vagy őrült, vagy közgazdász. (Kenneth Boulding)

… másnak lenni teljesen természetes. Az emberi létnek nincsenek szabványai… Ki tervezheti meg a szerencsét és az örömöt, ki teheti szabvánnyá? …A “normális” iskola sok tanárának nehezére esik fel- és elismerni azt, hogy az emberi fejlődés sokfélesége nem mérhető matematikai átlaggal… Az ember méltóságát sem betegsége, sem fogyatékossága nem értékeli le. (Manfred Schleker)

A sikeresek világában nincs helye az elesetteknek. (Pál apostol)

A siker mindig átmeneti. Végső soron az embernek semmi egyebe nem marad, csak a jelleme. (Vince Gill)

A sikerek után megszaporodnak a gimnáziumi osztálytársak… (Deutsch Tamás)

Nem elég sikeresnek lenni; másoknak is kudarcot kell vallani. (Gore Vidal)

Senki se figyeli, mit csinálsz
Amíg el nem rontasz valamit. (Temesi Ferenc)

Az idősebb Catóhoz egyszer így szólt egy barátja:
„Botrány, hogy neked még nem emeletek szobrot Rómában. Megyek, és bizottságot alakítok.”
Nem menj – mondat Cató. – Jobb szerintem, ha az emberek azt kérdezik, miért nincs szobra Catónak, mint ha azt kérdezik: miért van?”


2013-08-28 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés