lepjunk.hu

A közösség erejéről

A magány ordít hozzátok. Miért nem csendesítitek le?
(Seth F. Henriett - Autizmussal önmagamba zárva)

Ahogy a madarak szárnyas lények, úgy vagyunk mi társas lények… Emberi életünk leglényegesebb teendője tehát, hogy kedv és lélekemelő közösséget alkossunk.
(Illyés Gyula)


A közösségben az egyes embert szeretjük, nem pedig az elvont értelemben vett közösséget: nem egy egészet, egy intézményt vagy egy ideális életmódot. Az ember az, aki számít, az embert kell szeretni, elfogadni olyannak, amilyen és oly módon, hogy Isten terve szerint növekedjék, és az élet forrásává váljék. Mindezt nem csak átmenetileg, hanem állandóan. (Jean Vanier)

Az emberi javak megfelelő hierarchiájának köszönhetően lehet csak megérteni, hogy milyen fajta haladást kell előmozdítani. (XVI. Benedek pápa a Centesimus Annus Alapítványnak 2010. májusában)

A marxista társadalmi elképzelés igazságosnak tűnhet, de az élet megmutatta, hogy olyan gyarló emberekkel, amilyenek mi vagyunk, nem valósítható meg. A kapitalizmus működik, de sok embert megnyomorít. A megoldás az, amit 2000 év óta a kereszténység hirdet. Tanítványaim életéből is látom: amelyik családban önzetlenség van, ott a család tagjai, még ha szerényen is, de boldogan élnek. Ahol önzés van, akármilyen nagy a jólét, felbomlik a család. Vagyis nem a jólét tesz boldoggá, hanem az önzetlen áldozatot vállaló szeretet. (Rédly Elemér pápai prelátus, kanonok, győri plébános, a Győri Hittudományi Főiskola tanára)

Kell, hogy legyen meghitt kör, kiművelt, nem önhitt fők társasága, amelyben otthonos számos gyönyör, mely nélkül végtelen a napok hosszúsága. (Voltaire)

Nekem figyelő szempárokra van szükségem,... Ahhoz, hogy önmagam lehessek, kellenek a mások tekintetétől reám vetülő fények. (Virginia Woolf angol regényíró esszéista)

Az elithez tartozik a falu legegyszerűbb lakója is, ha az erkölcsi mértéket megüti és példájával, tanácsaival hatni képes. (gróf Teleki Pál)

Mit ér, hogy gyümölcsfák vagyunk,
ha lefagy rólunk a virág,
idegen éghajlat alatt
penész gyötör és moha rág?
(Wass Albert: Idegen tavaszban)

BALLADA
Hogy szülőanyja a fekete föld,
arra gondolt a liliom, s letört
(Horváth Imre)

„Lenni, vagy nem lenni?” Választhatunk az Isten törvényű és az öntörvényű út között. A sorrend: Isten, család, haza, egység. Isten nélkül nincs közösség, Isten nélkül nincsen haza, Isten nélkül nincsen család, Isten nélkül nincs szerelem. Isten nélkül csak összefekvés van, banda, csürhe, tömeg. (Eperjes Károly)

A liberalizmusról

...a liberális képviselők eszménye a minden társadalmi függőségtől – nyelvi, családi, nemzeti, vallási kötődéstől – lecsupaszított, absztrakt egyén. Tagadva a kollektívumokra hivatkozás jogát, lehetetlenné akarták tenni minden közösség önazonosítását. Mivel csak lobbi- és foglalkozásbeli csoportok nyomásgyakorlását, illetve tüntetését ismerik,... (S. Király Béla politológus – Magyar Nemzet 2012. május 22.)

...a liberalizmus egyetlen értéket ismer el, a szabadságot, amely nyilvánvalóan üres érték, mivel saját tartalmának jóságától vagy gonoszságától függ. (Molnár Tamás filozófus – Liberális hegemónia)

"A gonosz győzelméhez elegendő az, ha a jó emberek nem csinálnak semmit."  Edmund Burke (1729-1797)2012-05-30 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés