lepjunk.hu

Tartalomjegyzék

A Tízparancsolat

Mózes parancsolatai régen és ma

Lev Tolsztoj: Feltámadás (Idézetek)

Esetek – balesetek

Gondnokságról szülőszemmel

Isten medicinája


Isten medicinája

Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni" (Mt 5,17).
Kásler Miklós mélyen vallásos, hívő ember. Emellett elismert tudós. Szakmai kompetenciáját még ellenfelei sem vitatják. Csak az ellenségei. Az ellenségek szaporodásának pedig igen jó módja, ha az, akit nem szeretünk, hivatalt kap. A fő kérdés ez esetben az: lehet-e jó miniszter a tudománynak egy olyan felkent papja, aki sarkosan és egyértelműen kijelenti, hogy a Tízparancsolat betartásával a legtöbb betegség gyógyítható lenne? A válasz magában a Tízparancsolatban rejlik. Ne legyünk hát restek, vizsgáljuk meg pontról pontra, hogy vajon az Újszövetségben Jézus Krisztus által új értelmet nyert parancsolatoknak valóban van-e preventív és/vagy gyógyító jellegük?


2018-05-01 00:00:00
tovább

Lev Tolsztoj: Feltámadás (Idézetek)

(Лев Николаевич Толстой Воскресение)

Európa könyvkiadó Kárpátontúli területi kiadó - Budapest - Uzsgorod 1961

Dimitrij Ivanovics Nyehljudov hercegről:

Akkor becsületes, önfeláldozó ifjú volt, kész lelkesedni minden igaz ügyért; most pedig romlott, rafinált és önző világfi lett, aki csupán élvezeteit hajszolta. Akkor titoknak érezte isten szép világát, s lelkesen, elragadtatott áhítattal próbálta megfejteni ezt a titkot; most minden világos és egyszerű volt ezen a világon, mindent azok az életfeltételek, azok a társadalmi körülmények határoztak meg, amelyek között élt. …már nem önmagának hitt, hanem a többieknek, környezetének. Azért nem hitt már önmagának, s azért kezdett a többieknek hinni, mert a maga meggyőződése szerint élni túlságosan nehéznek bizonyult. Amíg magának hitt, a felmerülő kérdések legnagyobb részét nem könnyű örömöket hajszoló állati énjének javára kellett eldöntenie, hanem majdnem mindig ellene; amióta másoknak hitt, azóta nem is volt mit eldönteni, minden már eleve el volt döntve, mégpedig mindig lelki énje ellen, az állati énje javára. Mi több: amíg a maga meggyőződése szerint élt, a többiek mindig elítélték, amióta pedig másoknak hitt, minden tette környezetének helyeslését vívta ki. (Lev Tolsztoj: Feltámadás – Első rész 13)


2014-02-28 00:00:00
tovább

Mózes parancsolatai régen és ma

Szomorú lenne napjaink Mózese:

a tízparancsolatból hetet elvetettek és szabaddá tették a tilalmat.


2013-06-11 00:00:00
tovább

Esetek – balesetek - tragédiák

Alábbi, általam tapasztalt illetve összegyűjtött esetek például szolgálnak egyrészt a gondnokság alá helyezés elmulasztásának következményeiről, másrészt a kizáró gondnokság, mint tökéletesen védett állapotról, valamint arról, hogy egy fogyatékos milyen kiszámíthatatlanul cselekszik, és mennyire kiszolgáltatott.

Továbbá hogy milyen tragédiákhoz vezethet az, ha a problémát nem a helyén kezeljük.

Alajos


2012-10-08 00:00:00
tovább

Gondnokságról szülőszemmel

Az autisták gondnokság alá vételéről a következők jutnak eszembe:

Először is, hogy egyáltalán nem kötelező, szabadon dönthet a szülő, hogy él-e ezzel a jogával, vagy sem. Ha él vele, akkor azért, ha nem él vele, akkor pedig azért is ő lesz a felelős. A második esetben sokkal több veszélyforrásnak kitéve immáron hivatalosan felnőtté vált gyermekét és ezen keresztül önmagát is.


2010-07-03 00:00:00
tovább

A Tizparancsolat

"Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet"
(Róm 13:10).

Isten tízparancsolatát már az ószövetségi vallásoktatók rövid pontokba tömörítették. Ezt a gyakorlatot tette magáévá a keresztény ősegyház is. A pontokba tömörített tízparancsolatnak van keleti és nyugati változata. Ez utóbbi olvasható itt is. Aki az első hármat elveti, mert nem hisz Isten létezésében, de a maradék hetet a hívőkhöz hasonlóan elfogadja és betartja, megtett mindent, hogy földi életünk igazságos és élhető legyen. A többi Isten és a benne hívők dolga, mert a hit cselekedetek nélkül halott.


2010-02-23 00:00:00
tovább
Bejelentkezés
 

Keresés