lepjunk.hu

METODIKAI MEGFONTOLÁSAINK ÖSSZEFOGLALÁSA

Az alábbi pontok rövid áttekintést nyújtanak arról, milyen megfontolásokat kell figyelembe vennünk az autista gyerekekkel folytatott pedagógiai munkánk és a koncepciók kidolgozása során. Ezek természetesen más pedagógiai munkára is érvényesek.


2019-10-18 00:00:00
tovább

AZ INTERAKCIÓK TUDATOS ALAKÍTÁSÁNAK ELEMEI

Rollett* és Kastner-Koller az általuk kifejlesztett a „Wiener interakció- és kontaktustréning program”-ban néhány különös figyelmet érdemlő szempontra hívja fel a figyelmet.


2019-10-05 00:00:00
tovább

A KAPCSOLATFELÉPÍTÉS FONTOSSÁGA

Egy autista gyerek és a vele kapcsolatban álló személy közötti jó kapcsolat nagyon fontos, ezért azt célzatosan és tudatosan kell felépíteni és ápolni. A terápia első része ebből adódóan mindig a szemkontaktus felvétele.


2019-10-04 00:00:00
tovább

Csapatépítés

8.2.2. Csapatépítés

A szoros együttműködés előfeltétele a kölcsönös tisztelet és megbecsülés. Garnitschnig szemináriumi bevezetőjében írja, hogy a kölcsönös elismerés az egyének jó együttélésének célja és feltétele, valamint hogy ezt a kölcsönös elismerést meg lehet tanulni. (Garnitschnig, Bécs 1996.) A csapat (jelen esetben a tanári kar) tagjai közötti kölcsönös megbecsülés és elismerés előfeltételei a következők:


2019-10-04 00:00:00
tovább

A szerzőkről

A szerzők meggyőző módon kapcsolják össze az elméletet és a gyakorlatot. Mindketten egy gyógypedagógiai központ tanárai (Hans-Radl-Hauptschule, 1180 Bécs), tehát sokéves tapasztalatból ismerik az iskolai valóságot. Ezen kívül a Rainman’s Home nevű, autisták és más fogyatékossággal élők integrációjára és rehabilitációjára létrehozott napközi otthon vezetői. Anton Diestelberger egy 28 éves autista fiú* édesapja. Saját tapasztalatból ismeri az érintett szülők aggodalmait és félelmeit. Diplomamunkájukban annak a kérdésnek járnak utána, hogyan tehető az autistákkal végzett pedagógiai munka sikeressé. A disszertációjukban az autista gyerekek iskolai integrációjának helyzetére világítanak rá.


2019-10-01 00:00:00
tovább

A STRUKTURÁLT TANÍTÁS ÉS TANULÁS MODELLJE (2)

8.2 Az autista gyerekek sikeres integrációjának szervezési előfeltételei

A segítséggel élő gyerekek normál iskolarendszerbe való integrációjából mind maguk, mind az egészséges gyerekek profitálhatnak, amikor együtt játszanak, vagy tanulnak. Az autista gyerek számára ez a legjobb lehetőség arra, hogy kompetenciáit kibontakoztathassa, és ne szoruljon kívülállóként háttérbe. Az egészséges gyerek számára pedig jó lehetőség ez arra, hogy megtanuljon szociálisan viselkedni, felelősséget vállalni és osztálytársa másságával szemben toleránsnak lenni. Ennek a fejlődésnek azonban van néhány előfeltétele. Ez a fejezet azokat a szervezési előfeltételeket sorolja fel, melyek egy autista gyerek iskolai integrációjához szükségesek.


2019-09-30 00:00:00
tovább

MINDEN A MEGFELELŐ HANGVÉTELEN MÚLIK

„Strukturált tanítás és tanulás” alatt egy célravezető metodikai eljárás értendő. Világos utasítások, pontos célmeghatározások! Semmi szín alatt sem szabad azonban katonás hangnembe átcsapni, mert az hosszútávon lázadást és félelmet eredményez. Rendkívül aggályos az autista gyerekekkel szemben az erőszak bármilyen formáját alkalmazni.


2019-09-29 00:00:00
tovább

A STRUKTURÁLT TANÍTÁS ÉS TANULÁS MODELLJE (1)

A következő bekezdésben a „strukturált tanítás és tanulás” modelljét és az azzal kapcsolatos gondolatainkat szeretnénk bemutatni. Ezt a modellt DIESTELBERGER és ZÖTTL fejlesztette ki és mutatta be. Elöljáróban ennyit: autista kisiskolások sikeres integrációja elsősorban a tanár szándékától, képességétől és tudásától függ. Csak aki felismeri, hogy lehetetlen egy embert közvetlenül megváltoztatni, az fogja látni és felismerni, hogyan lehetséges ez mégis közvetett módon.


2019-09-29 00:00:00
tovább

METODIKAILAG KÖVETKEZETES ELJÁRÁS

Ideális esetben a szülők, a tanárok és a terapeuták azonos módszerekkel, egymással együttműködve dolgoznak. Az autista gyerekek szülei idővel szakértői lesznek az autizmusnak, ők gyermekük legfontosabb terapeutái. Közös célok elérésére kell törekednünk.


2019-09-28 00:00:00
tovább

AZ AUTISTAGYEREKEK FEJLESZTHETŐK


Az autista gyerekek előtt is áll nyitva út. Ők azonban sokkal inkább függenek a környezetüktől, mint mások. Az autista gyerekek hosszú ideig nem képesek önálló tanulásra.


2019-09-28 00:00:00
tovább
Bejelentkezés
 

Keresés