lepjunk.hu

 

Tanulmányok

Kedves Látogató!

Itt a Tanulmányok tartalomjegyzékét találja. Valamennyi tanulmány szerzőjének engedélyével jelenhetett meg, amit ezúton is köszönök. További felhasználásuk kizárólag csak a szerzők írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Erre az oldalra becsempésztem néhány cikket is az emberi agyról, továbbá néhány előadás szerkesztett változatát, ami feltehetően érdekli a látogatókat.

Ha a tanulmányok bevezetői alapján önállóan kíván válogatni, kattintson az összes szóra.

Cím szerinti keresésnél, használja az alábbi tartalomjegyzéket, egyes szavakra, kifejezésekre pedig a honlap keresőjét.

Tartalomjegyzék

Kérem, figyelje az új tanulmányok, írások megjelenését!

Etika

A csoportszervezésről

A DNS kód

Az agyról

Szorongó egér (Előadás)

Sérült szinapszisok - Fontos lépés az autizmus gyógyszeres terápiája felé

Az autizmusról és az autizmus ellátásának helyzetéről... (2002) 1/4

Az autizmusról és az autizmus ellátásának helyzetéről... (2002) 2/4

Az autizmusról és az autizmus ellátásának helyzetéről... (2002) 3/4

BNO-10 (B.N.O. kódokhoz tartózó szöveges szakmai anyag)

DSM-IV (D.S.M. kódokhoz tartózó szöveges szakmai anyag)

Tanulás és kutatás módszertan 1/2 (Mi az autizmus?)

Tanulás és kutatás módszertan 2/2 (A tanulmány kérdőíve és kiértékelés)

Mire hat a második agy?

Az autizmus 60 éve*

*Megjelent az Esőember 2001. V. évfolyam 1. számában

Alternatív terápiák kritikus szemmel*

*Megjelent az Esőember 2008. - XII. évfolyam 1. számában

Az alternatív módszerek értékelése*

*Megjelent az Esőember 2008. - XII. évfolyam 2. számában

Autizmus: kutatás és gyakorlat I.*

*Megjelent az Esőember 2006. - X. évfolyam, 1. számában

Autizmus: kutatás és gyakorlat II*.

*Megjelent az Esőember 2006. - X. évfolyam, 2. számában

Autizmus: kutatás és gyakorlat III*.

*Megjelent az Esőember 2006. - X. évfolyam, 3. számában

Autizmus: kutatás és gyakorlat IV.*

*Megjelent az Esőember 2006. - X. évfolyam, 4. számában

A GF/CF diétáról (összegzések angol nyelvű honlapokról)

AUTIZMUSSAL ÉLŐK SPECIÁLIS ELLÁTÁSA I. - Címoldal

AUTIZMUSSAL ÉLŐK SPECIÁLIS ELLÁTÁSA II. - Tartalomjegyzék

AUTIZMUSSAL ÉLŐK SPECIÁLIS ELLÁTÁSA - Összegzés

AUTIZMUSSAL ÉLŐK SPECIÁLIS ELLÁTÁSA - Melléklet

AUTIZMUSSAL ÉLŐK SPECIÁLIS ELLÁTÁSA - IRODALOMJEGYZÉK

Terápiás lehetőségek (Előadás)

Megjelent az Esőember 2003. - VII. évfolyam, 2. számában

Autizmussal élő tanulók integrációs kísérlete (Előadás)

Megjelent az Esőember 2003. - VII. évfolyam, 3. számában

Autista kisgyermek adaptálása bölcsődében

Megjelent az Esőember 2004. - VIII. évfolyam, 1. számában

Autista gyermeket nevelő családok

Megjelent az Esőember 2004. - VIII. évfolyam, 3. számában

A diétához szakember kell

Megjelent az Esőember 2004. - VIII. évfolyam, 4. számában

Emberi tükörneuronok

Glutén és kazeinmentes diéta hatása autista gyermekeknél -

(Keresztes Anikó szakdolgozatának Tartalomjegyzéke)

Interjú Kiss Erika dietetikussal (Keresztes Anikó szakdolgozatának II. sz. melléklete)

Interjú egy érintett édesanyával (Keresztes Anikó szakdolgozatának III. sz. melléklete)

Peptidteszt (pdf dokumentum Keresztes Anikó szakdolgozatának IV. sz. melléklete)

Autista fiunk fejlődése az étrendi terápia előtt és után (Keresztes Anikó szakdolgozatának V. sz. melléklete - Uray Ágnes írása)

Felhasznált szakirodalom (Keresztes Anikó szakdolgozatának VI. sz. melléklete)

Autizmus – Tény – Képek

Hallásterápia

Népszámlálás 2011 (A 2011-es Népszámlálás eredménye)

Szülőszemmel egy iskolásról - (Alajos előadása az FPI-ben 2010. november 10-én - Tartalomjegyzék)

Az autizmus kórkép gazdaságszociológiai szempontból (Gálné Páll Anita szakdolgozata)

Autizmus specifikus támogatott foglalkoztatás (Szakmai anyag az FSZK honlapjáról - pdf formátum)

Autisták Ausztriában (Dr. Anton Diestelberger – Dr. Therese Zöttl)

Strukturált tanítás és tanulás - Pedagógiai modell (Dr. Anton Diestelberger – Dr. Therese Zöttl)

Theory of Mind (Anton Diestelberger – Therese Zöttl)


METODIKAI MEGFONTOLÁSAINK ÖSSZEFOGLALÁSA

Az alábbi pontok rövid áttekintést nyújtanak arról, milyen megfontolásokat kell figyelembe vennünk az autista gyerekekkel folytatott pedagógiai munkánk és a koncepciók kidolgozása során. Ezek természetesen más pedagógiai munkára is érvényesek.


2019-10-18 00:00:00
tovább

AZ INTERAKCIÓK TUDATOS ALAKÍTÁSÁNAK ELEMEI

Rollett* és Kastner-Koller az általuk kifejlesztett a „Wiener interakció- és kontaktustréning program”-ban néhány különös figyelmet érdemlő szempontra hívja fel a figyelmet.


2019-10-05 00:00:00
tovább

A KAPCSOLATFELÉPÍTÉS FONTOSSÁGA

Egy autista gyerek és a vele kapcsolatban álló személy közötti jó kapcsolat nagyon fontos, ezért azt célzatosan és tudatosan kell felépíteni és ápolni. A terápia első része ebből adódóan mindig a szemkontaktus felvétele.


2019-10-04 00:00:00
tovább

Csapatépítés

8.2.2. Csapatépítés

A szoros együttműködés előfeltétele a kölcsönös tisztelet és megbecsülés. Garnitschnig szemináriumi bevezetőjében írja, hogy a kölcsönös elismerés az egyének jó együttélésének célja és feltétele, valamint hogy ezt a kölcsönös elismerést meg lehet tanulni. (Garnitschnig, Bécs 1996.) A csapat (jelen esetben a tanári kar) tagjai közötti kölcsönös megbecsülés és elismerés előfeltételei a következők:


2019-10-04 00:00:00
tovább

A szerzőkről

A szerzők meggyőző módon kapcsolják össze az elméletet és a gyakorlatot. Mindketten egy gyógypedagógiai központ tanárai (Hans-Radl-Hauptschule, 1180 Bécs), tehát sokéves tapasztalatból ismerik az iskolai valóságot. Ezen kívül a Rainman’s Home nevű, autisták és más fogyatékossággal élők integrációjára és rehabilitációjára létrehozott napközi otthon vezetői. Anton Diestelberger egy 28 éves autista fiú* édesapja. Saját tapasztalatból ismeri az érintett szülők aggodalmait és félelmeit. Diplomamunkájukban annak a kérdésnek járnak utána, hogyan tehető az autistákkal végzett pedagógiai munka sikeressé. A disszertációjukban az autista gyerekek iskolai integrációjának helyzetére világítanak rá.


2019-10-01 00:00:00
tovább

A STRUKTURÁLT TANÍTÁS ÉS TANULÁS MODELLJE (2)

8.2 Az autista gyerekek sikeres integrációjának szervezési előfeltételei

A segítséggel élő gyerekek normál iskolarendszerbe való integrációjából mind maguk, mind az egészséges gyerekek profitálhatnak, amikor együtt játszanak, vagy tanulnak. Az autista gyerek számára ez a legjobb lehetőség arra, hogy kompetenciáit kibontakoztathassa, és ne szoruljon kívülállóként háttérbe. Az egészséges gyerek számára pedig jó lehetőség ez arra, hogy megtanuljon szociálisan viselkedni, felelősséget vállalni és osztálytársa másságával szemben toleránsnak lenni. Ennek a fejlődésnek azonban van néhány előfeltétele. Ez a fejezet azokat a szervezési előfeltételeket sorolja fel, melyek egy autista gyerek iskolai integrációjához szükségesek.


2019-09-30 00:00:00
tovább

MINDEN A MEGFELELŐ HANGVÉTELEN MÚLIK

„Strukturált tanítás és tanulás” alatt egy célravezető metodikai eljárás értendő. Világos utasítások, pontos célmeghatározások! Semmi szín alatt sem szabad azonban katonás hangnembe átcsapni, mert az hosszútávon lázadást és félelmet eredményez. Rendkívül aggályos az autista gyerekekkel szemben az erőszak bármilyen formáját alkalmazni.


2019-09-29 00:00:00
tovább

A STRUKTURÁLT TANÍTÁS ÉS TANULÁS MODELLJE (1)

A következő bekezdésben a „strukturált tanítás és tanulás” modelljét és az azzal kapcsolatos gondolatainkat szeretnénk bemutatni. Ezt a modellt DIESTELBERGER és ZÖTTL fejlesztette ki és mutatta be. Elöljáróban ennyit: autista kisiskolások sikeres integrációja elsősorban a tanár szándékától, képességétől és tudásától függ. Csak aki felismeri, hogy lehetetlen egy embert közvetlenül megváltoztatni, az fogja látni és felismerni, hogyan lehetséges ez mégis közvetett módon.


2019-09-29 00:00:00
tovább

METODIKAILAG KÖVETKEZETES ELJÁRÁS

Ideális esetben a szülők, a tanárok és a terapeuták azonos módszerekkel, egymással együttműködve dolgoznak. Az autista gyerekek szülei idővel szakértői lesznek az autizmusnak, ők gyermekük legfontosabb terapeutái. Közös célok elérésére kell törekednünk.


2019-09-28 00:00:00
tovább

AZ AUTISTAGYEREKEK FEJLESZTHETŐK


Az autista gyerekek előtt is áll nyitva út. Ők azonban sokkal inkább függenek a környezetüktől, mint mások. Az autista gyerekek hosszú ideig nem képesek önálló tanulásra.


2019-09-28 00:00:00
tovább
Bejelentkezés
 

Keresés